Jak testujeme grilovací uhlí

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • kvalita uhlí: 90 %
  • deklarace na obalu: 10 %

Při testování se řídíme standardy stanovenými normou ČSN EN 1860-2, věnované zkušebním metodám a požadavkům na kvalitu dřevěného uhlí.

Zbytková vlhkost

Měla by být co nejnižší, norma připouští maximální obsah vody 8 %. Testovaný vzorek pracovníci nejprve zvážili, poté umístili do vysoušeče, kde po dobu, než se ustálila hmotnost, zůstal za teploty 105 °C. Po důkladném vysušení se uhlí zvážilo znovu. Úbytek hmotnosti udával množství odpařené vody.

Popel

Rovněž obsah popela by neměl být příliš vysoký. Popel zahrnuje minerální látky (například křemík nebo vápník) obsažené přirozeně ve dřevě již před uhelnatěním.Vyšší obsah popela se projevuje nízkou teplotou hoření. Popel má také tendenci oheň dusit. Je proto nasnadě, že čím méně ho v uhlí je, tím lépe.

Popelnatost zkoušíme ve zvláštní peci. Tu necháváme rozpálit až na teplotu 710 °C. Uhlí uložené do nádobek uvnitř ponecháváme tak dlouho, dokud se neustálí jeho hmotnost. Konstantní hmotnost i za velmi vysokých teplot značí, že v nádobkách už není nic než popel. Výsledné zbytky zvážíme a porovnáme s původní hmotností. Celkový podíl popela v uhlí by neměl přesahovat 8 %.

Vázaný uhlík

Hlavní parametr určující kvalitu a výhřevnost uhlí. Větší podíl vázaného uhlíku značí vyšší energetickou účinnost, delší, rovnoměrnější a čistší hoření. Podíl vázaného uhlíku lze vypočítat jakožto zbylý materiál bez popela, vody a těkavých látek. Hodnocení pak bylo prosté – větší zastoupení uhlíku se projevilo v lepší známce.

Norma požaduje, aby uhlí obsahovalo aspoň 75 % vázaného uhlíku.

Sypná hmotnost

Parametr pojmenovaný sypná hmotnost odpovídá hustotě volně nasypaných a setřesených uhlíků včetně mezer. Ta by měla být větší než 130 kg/m3.

Velikost částic

Správná a konzistentní velikost jednotlivých uhlíkových částic je důležitá pro rovnoměrné hoření. Norma specifikuje, že drobných uhlíků do 10 mm (měřila se nejdelší strana) by nemělo být více než 7 %. Stejně tak velkých kusů o velikosti 80 mm a více by v pytli nemělo být příliš – maximem je 10 %. Ideálem je velikost mezi 20 a 80 mm, kterých standard požaduje aspoň čtyři pětiny z celkového množství.

Deklarace na obalu

Hodnocení informací o zemi původu, použitém dřevě, certifikacích a ochranných známkách, dodržení deklarované hmotnosti.

Přihlásit