Jak testujeme grilovací tyčinky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah masa: 30 %
  • obsah tuku: 20 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • obsah soli: 10 %
  • mikrobiologické vyšetření: 5 %
  • obal a deklarace: 10 %

Celkové hodnocení bylo limitováno nedodržením deklarovaného obsahu masa a překročením deklarovaného obsahu tuku.

Obsah masa byl určen výpočtovou metodou z analytických hodnot obsahu kolagenu, vody, tuku, popela, kolagenu a bílkovin. Množství vody bylo stanoveno gravimetricky po vysušení vzorku. Obsah popela byl stanoven gravimetricky po spálení vzorku. Množství bílkovin bylo zjišťováno volumetricky, množství kolagenu bylo stanoveno výpočtem ze spektrofotometricky zjištěného obsahu hydroxyprolinu. Obsah tuku byl zjištěn gravimetricky po hydrolýze.  Přítomnost sójové bílkovinybyla ověřena biochemickou metodou ELISA za použití testovacích souprav pro stanovení sójové bílkoviny.

Obsah tuku byl zjištěn gravimetricky po hydrolýze.

Senzorické posouzení proběhlo v souladu s ČSN EN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120, ČSN EN ISO 5495Deset hodnotitelů známkovalo jednotlivé parametry – chuť, vůni, vzhled a konzistenci od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti.

Mikrobiologické vyšetření zahrnovalo kontrolu přítomnosti bakterií Escherichia coli, Listeria monocytogenes a rodu Salmonella. Ke stanovení počtu a průkazu přítomnosti jednotlivých druhů byly použity metody dle   ČSN ISO 16649 – 2, ČSN EN ISO 11290 – 1, ČSN EN ISO 11290 – 2 a ČSN EN ISO 6579 – 1.

Množství soli bylo vypočítáno na základě obsahu sodíku změřeného plamenovou atomovou absorbční spektroskopií.

Při hodnocení obalu a deklarace jsme zjišťovali, zda zjištěné hodnoty obsahu masa, tuku a soli odpovídají deklarovaným údajům. Dále jsme v seznamech složek sledovali deklarované použití barviv, škrobu, rostlinné vlákniny a látek zvýrazňujících chuť a vůni.


Přihlásit