Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku – prodávající

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Nový kotel krátce po zapojení vybouchne a způsobí vám škodu na zařízení bytu. Na koho se můžete obrátit? Kdo uhradí vzniklou škodu?

Kdy je tento vzor vhodný?

Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, který je používaný převážně k jiným než podnikatelským účelům. Spotřebitel se může rozhodnout, zda škodu uplatní na výrobci, dovozci či prodávajícím. Na prodávajícím je možné uplatňovat obecnou odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, k čemuž slouží tento vzor. Za určitých podmínek je však možné (a z hlediska zákonné úpravy i výhodnější) obracet se na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku také na výrobce nebo na dodavatele. K tomu využijte vzor „Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku: dodavatel“ nebo „Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku: výrobce”.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u prodávajícího, tedy u podnikatele, s kterým byla uzavřena kupní smlouva týkající se vadné věci.
Prodávající je povinen uhradit škodu ve skutečné výši, vychází se z ceny poškozené věci v době poškození. Při určování ceny věci je nutné přihlédnout k pořizovací hodnotě věci a k jejímu opotřebení. Škodu prodávající vždy hradí v penězích, jen – pokud o to poškozený požádá a je-li to účelné – hradí se škoda uvedením věci do původního stavu (opravou).

Při škodě na zdraví se hradí účelné náklady spojené s léčením, ztráta na výdělku a jednorázově se odškodňuje bolestné a ztížení společenské uplatnění poškozeného.Přihlásit