Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Objednali jste si chladničku a doma zjistili, že je poškrábaná? Má vaše nové křeslo na skrytém místě jinou barvu? Jestliže tyto vady nebrání řádnému užívání věci a jste ochotni je akceptovat a věc si ponechat, můžete požadovat slevu.

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupil věc a následně se ukáže, že již při převzetí měla neodstranitelnou vadu. Jedná se o tzv. rozpor s kupní smlouvou. Rozporem s kupní smlouvou je podle zákona také skutečnost, že věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Dále je rozporem s kupní smlouvou, když věc nemá jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Jak tento vzor použít?

Právo z rozporu s kupní smlouvou uplatněte u prodávajícího. Je-li vada, která byla na věci již při převzetí neodstranitelná, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tento vzor využijte tehdy, jestliže se rozhodnete využít svého práva na poskytnutí slevy a nechcete od smlouvy odstoupit. Je-li vada odstranitelná, použijte vzor „Rozpor s kupní smlouvou: vada výrobku“. Zákon pracuje s termínem „přiměřená sleva“, který dále nedefinuje. Je vhodné, aby se spotřebitel s prodávajícím na výši slevy dohodl. Nedojde-li k uzavření dohody, musel by o výši slevy v konkrétním případě na návrh jedné ze stran rozhodnout soud.Přihlásit