Bojujeme proti neférovým seznamkám

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2021 Obsah listopadového dTestu

Publikováno v časopise 6/2020

Pravidelně vás informujeme o problémech s online seznamkami, které zahraniční společnosti provozují v tuzemsku. Jelikož jejich nepoctivé podnikání způsobilo nejen českým spotřebitelům škody v řádu miliónů korun, rozhodli jsme se zakročit. Proto jsme na konci května letošního roku po dlouhých přípravách podali žaloby na dvojici lucemburských společností be2 a Interdate.

Doznívající půlrok, kdy kvůli množství opatření nebylo příliš možné se s někým potkat „naživo“, vedl mimo jiného také ke zvýšení významu komunikace online. Totéž platí i pro online seznamování. U něj je však nutno dávat velký pozor, protože na internetu působí spousta podnikatelů, kteří se spotřebiteli nehrají férovou hru. Tento fakt bohužel dokazují tisíce stížností, jež každoročně obdržíme prostřednictvím naší služby VašeStížnosti.cz.

Ideální řešení: hromadná žaloba

V jednotlivých případech sice spotřebitelé přijdou u nepoctivých seznamek o poměrně malou částku v řádu několika set nebo tisíc korun, ale v celkovém součtu počítáme škodu už v miliónech. Přesně pro takové situace je jako stvořená hromadná žaloba, která by nám umožnila vysoudit pro spotřebitele odpovídající peněžní kompenzaci. Princip je jednoduchý: vymezit poškozenou skupinu spotřebitelů, v žalobě dobře popsat protizákonné jednání a obrátit se na soud. V Evropské unii má nějakou formu systému pro kolektivní odškodňování spotřebitelů většina států a díky tomu evropští spotřebitelé získali zpátky už nemalé peníze.

U nás se legislativní proces zákona o hromadném řízení bohužel ještě nepodařilo dotáhnout do konce, navíc byl přerušen mimořádnými opatřeními, a proto hromadnou žalobu jen tak podat nepůjde. Přesto jsme se rozhodli podniknout kroky, které můžeme, abychom krácení spotřebitelů v jejich právech zastavili.

Dostupné řešení: žaloba na zdržení se protiprávního jednání

Proti dvěma lucemburským společnostem provozujícím seznamky be2.cz, academicsingles.cz, singles50.cz, c-date.cz a newhoney.cz jsme podali takzvanou žalobu na zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů. To znamená, že po soudu požadujeme, aby společnostem zakázal praktiky, jež považujeme za protizákonné. Jelikož jde o práva spotřebitelů, můžeme podat žalobu v zemi, kde společnosti působí, tedy v České republice. Zároveň se vše posuzuje podle českého práva, které musí dodržovat každá společnost zaměřující se na české spotřebitele.

Nepoctivé praktiky

Předně je problematické automatické prodlužování prémiového členství. Spotřebitel zaplatí platební kartou za jeden měsíc, ale společnost mu členství prodlouží na další měsíc nebo rovnou na tři měsíce a za několikanásobnou cenu, aniž by o tom řádně informovala. Často se tedy spotřebitel dozví, co se stalo, až když mu z účtu zmizí peníze. Podnikatelé přitom ze zákona musejí jasně a srozumitelně informovat o ceně i trvání smlouvy, aby spotřebitelé přesně věděli, k čemu se zavazují. Proto jako první věc soudu navrhujeme zakázat tuto praxi.

Dále napadáme to, že seznamky ztěžují spotřebitelům ukončování členství. Setkali jsme se dokonce s případy, v rámci kterých společnosti spotřebitelům strhly poplatek a členství prodloužily, ačkoliv spotřebitelé smlouvu včas vypověděli či od ní odstoupili. Stejně tak je nepřiměřené, pokud seznamky požadují výpověď s podpisem, ať už poštou, faxem nebo jako přílohu e-mailu. Prémiové členství, a tím i smlouva, se přitom sjednává pouhým vyplněním webového formuláře se zadáním platebních údajů. Ukončení by proto mělo být stejně jednoduché a společnosti by jej neměly nijak komplikovat.

Dosavadní vývoj

Jak jsme informovali již dříve, v únoru tohoto roku jsme spustili webové stránky www.neferoveseznamky.cz. Prostřednictvím tohoto rozhraní se přihlásilo již více než sto spotřebitelů a spotřebitelek podporujících naše snahy. Zároveň jsme oběma lucemburským společnostem zaslali výzvy, v nichž jsme požadovali nápravu situace. Sice jsme zaznamenali drobné úpravy smluvních podmínek a webu, avšak ty ani zdaleka neodstraňují nedostatky, které poškozují české spotřebitele. Proto jsme museli přistoupit k podání žalob a věříme, že se nám podaří situaci výrazně zlepšit.


Přihlásit