Reklamace zhotovené věci

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Reklamovat můžeme leccos. Liší se ale něčím reklamace pračky od reklamace kuchyně vyrobené na zakázku? Kupuje-li spotřebitel pračku, uzavírá kupní smlouvu, zatímco na výrobu kuchyňské linky, zhotovení brýlí či ušití šatů uzavírá smlouvu o dílo, konkrétně smlouvu o zhotovení věci. Právní úprava obou smluv se počátkem roku 2011 dosti sblížila, takže nyní má spotřebitel na věc zhotovenou na zakázku stejně dlouhou 24měsíční záruku jako při „obyčejné“ koupi věci a taktéž může využít třeba úpravy tzv. rozporu s kupní smlouvou.  

Kdy je tento vzor vhodný?

Reklamuje-li spotřebitel věc, která mu byla zhotovena na zakázku podle jeho požadavků. Reklamaci může spotřebitel uplatnit na vady, které se vyskytnou v záruční době. Chce-li spotřebitel (objednatel) reklamovat vady, které měla věc již v okamžiku převzetí, nebo skutečnost, že věc nemá vlastnosti, které si při uzavírání smlouvy vymínil (např. je zhotovena v jiné velikosti), doporučujeme použít vzor „Rozpor s kupní smlouvou: vada výrobku“, popř. některý ze vzorů pro odstoupení od smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou, neboť právní úprava smlouvy o dílo se s úpravou kupní smlouvy sjednotila.
Záruční doba na zhotovení věci je ze zákona 24 měsíců. Ve smlouvě může být sjednána delší záruční doba, důležité je zároveň vymezit podmínky prodloužené záruční doby.

 

Jak tento vzor použít?

Reklamaci uplatní spotřebitel u zhotovitele. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady (opravu). Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Stejné právo má spotřebitel, pokud se opětovně vyskytne odstranitelná vada nebo větší počet vad. Požaduje-li spotřebitel zrušení smlouvy, využije vzor „Odstoupení od smlouvy pro neodstranitelnou vadu u věci na zakázku“.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale která nebrání řádnému užívání věci, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Spotřebitel musí uvést již při uplatnění reklamace, jakým způsobem má být reklamace vyřízena (podle svých požadavků vzor upravte).

Vznik smlouvy o zhotovení věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné podobě, může její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí objednávky, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc nebyla zhotovena na počkání. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik prokázat jiným hodnověrným způsobem.Přihlásit