Jednorázové rukavice a koronavirus – čím se řídit?

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.5.2020   

Jednorázové rukavice mohou být účinnou ochranou před nákazami pouze při dodržování přísných pravidel používání a likvidace. Mnohem důležitější zůstává správné a pravidelné mytí rukou.

SARS-CoV-2 se šíří kapénkami, které často ulpívají na klikách, stolech, klávesnicích, ale i na nákupních vozících či chladicích boxech obchodů. Když na ně zdravý člověk sáhne a pak se dotkne úst, nosu nebo očí, může se nakazit. Je tedy logické předpokládat, že rukavice snižují riziko infekce.

Kdykoliv se však dotknete potenciálně kontaminovaného povrchu, je jedno, zda je máte nebo nemáte. Snadno přenesete nákazu naprosto stejným způsobem. Proto je důležité nepodléhat falešnému pocitu bezpečí. Ať s rukavicemi, nebo bez nich, dodržujte jedno základní pravidlo: nedotýkejte se tváře nebo předmětů, jako jsou brýle nebo telefon. Belgická spotřebitelská organizace Test-Achats zjistila, že u některých lidí mají rukavice svůj efekt a motivují je k zodpovědnému chování.

Jednorázové rukavice jsou nezbytné pro všechny, kteří se starají o infikované osoby nebo osoby s podezřením na nákazu, stejně jako pro práci s tělesnými tekutinami nemocných v laboratoři. Důležitý je způsob likvidace rukavic. Stejně jako jednorázové roušky a použité kapesníky se nesmí používat opakovaně a patří do uzavřené nádoby nebo sáčku.

Existuje přesný postup, jak si rukavice z rukou bezpečně stáhnout, abyste omezili riziko další kontaminace. Chytněte rukavici těsně vedle okraje, aniž byste se dotkli kůže pod ní. Stáhněte ji směrem k prstům tak, aby se obrátila naruby, a nakonec ji dobře chytněte všemi prsty druhé ruky, na které rukavici stále máte, do dlaně. Po celou dobu se ruka, ze které rukavici stahujete, nedotkla její vnější části. Nyní se nesmí dotknout ani vnějšího povrchu nestažené rukavice na druhé ruce. Zasuňte prsty pod rukavici, mírně ji odtáhněte od kůže a obraťte naruby její okraj. Poté ji postupně stahujte podobným způsobem jako tu předchozí. Když se dostanete k prstům a ruka z rukavice vyklouzne, ta první, kterou jste do té doby drželi, zůstane zabalena uvnitř a vy uvidíte pouze rubovou stranu jedné z rukavic.

Vzniklý balíček vyhoďte do směsného odpadu, nejlépe v uzavřeném sáčku, a důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem. Teprve poté můžete pokračovat ve své činnosti bez obav z nákazy.

Přihlásit