Jak reklamovat vyúčtování spotřebovaných energií

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 5.5.2020   

Většina domácností na jaře očekává vyúčtování spotřeby energií a s ním buď nárok na vrácení přeplatku, nebo naopak povinnost zaplatit nedoplatek. V této souvislosti však vzniká mnoho otázek. Jak se provádí odečty? Jak postupovat v současné době, kdy řada odečtů nebyla provedena? Je vždy možný samoodečet? Co vše hledat ve vyúčtování energií a co byste měli uvést v reklamaci? A jak je to s vyúčtováním energií v nájemním bytě?

Odečty elektřiny nebo plynu provádí distributor v různé dny, vyúčtování proto nechodí všem stejně. Odběratel má povinnost umožnit přístup k elektroměru nebo plynoměru za účelem odečtu, o jehož termínu byl předem informován. Jestliže tedy někdo zazvoní u dveří mimo oznámenou dobu s tím, že jde provést odečet, může se jednat o podomního obchodníka. Jeho návštěva pak může vyústit v uzavření nevýhodné smlouvy, pokud mu podepíšete nějaký předložený dokument.

Vyúčtování může být provedeno i na základě samoodečtu, podle zákona může být proveden maximálně třikrát po sobě. Vzhledem k současné situaci byly odečty pozastaveny. Jestliže si tedy nejste jisti tím, že u vás stihl distributor odečet provést, zkontrolujte si u svého dodavatele, zda vás nevyzval k provedení samoodečtu. K odečtu odhadem pak dojde, pokud nebyl proveden odečet ani samoodečet. Odečet odhadem může být realizován jen na základě postupu daného zákonem, tedy musí vycházet z předpokládané spotřeby daného odběrného místa.

Spolu s vyúčtováním obdržíte i informaci o tom, zda vám vznikl přeplatek nebo nedoplatek. Zatímco nedoplatek požaduje každý dodavatel energií zaplatit, ne všichni dodavatelé automaticky vracejí přeplatky. Tam, kde se jedná o stokorunové částky, může být praktické je započíst na další zálohy, ovšem u vyšších částek není důvod k tomu, aby si je dodavatelé ponechávali.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

Při pochybnostech o výši nedoplatku či přeplatku je vhodné vyúčtování řádně zkontrolovat. Dodavatelé někdy na základě dohody se zákazníkem zasílají vyúčtování v zúženém rozsahu, je ovšem možné požádat o kompletní vyúčtování. Při kontrole si je třeba uvědomit, že platby za elektřinu a plyn se skládají z regulované části, kterou stanovuje stát, a z části neregulované, určené dodavatelem. Vedle kontroly zaplacených záloh je rovněž dobré podívat se na sjednaný produkt, sazbu a výši stálého měsíčního platu, neboť ten se rovněž může významně podílet na výsledné ceně.

Zákon stanoví, že údaje na vyúčtování musejí být přehledné, srozumitelné a čitelné. Jestliže vyúčtování nerozumíte ani po pečlivém prostudování, máte právo na jeho vysvětlení dodavatelem. Ten je také povinen na základě vaší žádosti poskytnout údaj o spotřebě alespoň za poslední tři roky.

Podrobnosti ohledně reklamace vyúčtování naleznete v obchodních podmínkách. V nich bývá uvedena doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat. I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, lze jedině doporučit, abyste po prvotním informativním kontaktu podali reklamaci písemně. Získáte tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace.

Reklamace musí být vyřízena do 15 dnů od jejího doručení dodavateli. Uzná-li dodavatel, že při vyúčtování pochybil, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů od doručení reklamace. Pokud lhůtu nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na náhradu 600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 tisíc korun. U plynu se jedná o částku 750 korun za každý den zpoždění, maximálně 7500 korun. Právo na náhradu je třeba uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne. Jestliže dodavatel nevyřídí reklamaci k vaší spokojenosti nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. Ovšem uplatnění reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky. Pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, bude vám nesprávně fakturovaná částka vrácena zpět.

U nájmu bytu platí, že pronajímatel je povinen předložit nájemci vyúčtování spotřeby energií do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. Když se s vyúčtováním zpozdí, má nájemce právo na pokutu ve výši 50 korun za každý den zpoždění. Pokutu pronajímatel neplatí, když sám neobdržel vyúčtování od dodavatele. Musí však nájemci vyúčtování předat, jakmile jej bude mít k dispozici.


Přihlásit