Žádost o náhradu škody na převzaté věci

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Dali jste do opravy televizor a po jeho převzetí z opravy zjistili, že je poškozený? Nebo bylo vaše nabourané auto z opravny ukradeno? V tom případě žádejte na zhotoviteli náhradu škody.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud od vás někdo převzal věc, která byla předmětem závazku, a byla poškozena nebo zničena. Typickým příkladem je škoda vzniklá na věci převzaté k opravě či úpravě či k reklamaci.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u toho, kdo věc převzal, aby byla předmětem jeho závazku (např. u zhotovitele). Zhotovitel je povinen uhradit škodu ve skutečné výši, vychází se z ceny věci v době poškození. Při určování ceny věci je nutné přihlédnout k pořizovací hodnotě věci a k jejímu opotřebení. Škodu zhotovitel vždy hradí v penězích, jen – pokud o to poškozený požádá a je-li to možné a účelné – hradí se škoda uvedením do původního stavu (opravou).Přihlásit