Žádost o náhradu škody způsobené čistírnou na oděvu

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Vaše oblíbené sako se v čistírně záhadně zmenšilo o dvě čísla a kožený kabát vypadá jako dalmatin. Co s tím? Máte právo na náhradu škody.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud od vás čistírna převzala věc k vyčištění, a věc byla poškozena nebo zničena.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u toho, kdo věc převzal, aby byla předmětem jeho závazku, tedy u čistírny, nebo jiného podnikatele, který oděv k vyčištění přijal. Vždy žádejte náhradu škody u toho, s kým jste uzavírali smlouvu, bez ohledu na to, kdo oděv skutečně vyčistil.

Čistírna je povinna uhradit škodu ve skutečné výši, vychází se z ceny věci v době poškození. Při určování ceny věci je nutné přihlédnout k pořizovací hodnotě věci a k jejímu opotřebení. Škodu zhotovitel vždy hradí v penězích; pokud o to poškozený požádá a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do původního stavu (opravou).Přihlásit