Žádost o náhradu škody způsobené špatně provedeným dílem

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Nová podlaha je zničená vodou, která vytekla ze špatně opraveného topení. Pračka krátce po opravě při šetrném programu na 30 °C vyvařila nový svetr. Kdo škodu zaplatí?

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud jste si nechali opravit, upravit či zhotovit věc a špatné provedení díla způsobilo škodu na jiné věci či na zdraví.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u zhotovitele, tedy u podnikatele, který dílo provedl. Zhotovitel je povinen uhradit škodu ve skutečné výši, vychází se z ceny věci v době poškození. Při určování ceny věci je nutné přihlédnout k její pořizovací hodnotě a k jejímu opotřebení. Škodu zhotovitel vždy hradí v penězích; pokud o to poškozený požádá a je-li to možné
a účelné, hradí se škoda uvedením do původního stavu (opravou).

Při škodě na zdraví se hradí účelně vynaložené náklady spojené s léčením, ztráta na výdělku a jednorázově se odškodňuje bolestné a ztížené společenské uplatnění poškozeného.Přihlásit