Bojujeme proti neférovým seznamkám

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2022 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 5/2020

Neférových podnikatelů je na internetu spousta, ale jedna skupina ve statistikách naší spotřebitelské poradny přesto vybočuje. Na provozovatele online seznamek zaznamenáváme v posledních dvou letech tisíce stížností, a proto jsme se rozhodli zakročit. Spustili jsme kampaň Bojujeme proti neférovým seznamkám, v rámci níž hodláme podniknout kroky proti nejproblémovějším společnostem, které na českém trhu působí. Téma je v současnosti o to aktuálnější, že každá zbytečně vynaložená koruna může pro spotřebitele znamenat zásadní problém.

Velké rozšíření informačních a komunikačních technologií přímo vybízí k seznamování se online. Vždy ale platí, že je při takových aktivitách nutné dávat bezpodmínečný pozor na osobní údaje. Neméně důležité je zkontrolovat si předem, zda seznamka nepatří k problémovým, a bedlivě zkoumat podmínky prodlužování členství a jeho placení. Pokud je cokoliv nejasné nebo se informace nedá dohledat, doporučujeme podívat se na naši službu VašeStížnosti.cz, kde je popsána řada spotřebitelských problémů nejen s online seznamkami.

Nepoctivě postupují nejčastěji seznamky provozované zahraničními společnostmi ze Švýcarska (Dateyard a jenjednanoc.cz, případně Paidwings a pouzesex.cz) nebo z Lucemburska (be2 a academic-singles.cz či singles50.cz, případně Interdate a c-date.cz či newhoney.cz).

Kampaň jsme zaměřili konkrétně na dvě posledně uvedené lucemburské společnosti (be2 a Interdate). Zaznamenáváme na ně totiž nejvíce stížností a mají sídlo v Evropské unii, takže na ně dokážeme takzvaně právně dosáhnout, i když ne zcela jednoduše. Situace je však velmi podobná u všech neférových služeb tohoto typu.

Hlavní problém: automatické prodloužení členství

Samozřejmě existují online seznamky, jež jsou vůči spotřebitelům férové a poskytují kvalitní servis. Avšak bohužel je snad ještě více těch, které se snaží své uživatele dostat do pasti a připravit je o peníze. Právě k tomu používají automatické prodloužení členství.

To samo o sobě není špatné a často může uživatelům různých webových služeb a předplatných usnadnit život. Jednoduše se zaregistrujete, zadáte platební údaje z karty, zaplatíte první měsíc a služba je nejčastěji v měsíčních intervalech automaticky prodlužována oproti pravidelně strhávané platbě. Aby vše probíhalo tak, jak vyžaduje zákon, musí však poskytovatel služby spotřebitele o existenci prodlužování dopředu jasně informovat včetně všech podmínek a zároveň mu umožnit službu kdykoliv jednoduchým způsobem zrušit.

Uvedená pravidla mnohé online seznamky nedodržují, a tak se u nich spotřebitelé o automatickém prodloužení před sjednáním členství dozvědí jenom ve špatně čitelné poznámce umístěné na platební stránce pod všemi důležitými informacemi. Na stejné stránce je k tomu uvedeno, že se sjednává členství na měsíc za jednorázovou platbu, která se skoro vždy vejde do dvou set korun.

První okamžik, kdy se spotřebitel o automatickém prodloužením pořádně dozví, tak často přichází až po uplynutí jednoho měsíce se stržením několika tisíc korun z platební karty za další neobjednané měsíce členství. Prodloužení je nejčastěji nastaveno na čtvrt nebo půl roku a v přepočtu vychází na několikanásobky ceny za „zkušební“ měsíc. Alternativou je, že má spotřebitel zablokované internetové platby, takže mu rovnou dorazí na e-mail výzva, aby uhradil dlužnou částku. Setkali jsme se však i s případy, kdy společnost namísto necelých dvou set korun za zkušební měsíc strhla rovnou více než dva tisíce za prodloužení, ačkoliv takový postup nevyplývá už vůbec z ničeho.

Komunikace s nekomunikujícím zákaznickým servisem

Spotřebitele, kteří se zaregistrovali a koupili si „zkušební“ členství, lze rozdělit na dvě skupiny: na ty, kteří situaci řeší až po prodloužení, a na ty, již si po zadání platebních údajů z karty seznamku raději ověří na internetu a snaží se situaci vyřešit hned. Na růžích však nemají ustláno ani ti později jmenovaní, protože u neférových seznamek je problém i s odstoupením od smlouvy uzavřené přes internet bez uvedení důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě.

Občanský zákoník uvádí, že v případě smlouvy o poskytování služeb nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit, pokud služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a podnikatel mu před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě právo na odstoupení nemá. Tyto podmínky u lucemburských seznamek, ale ani u řady dalších splněny nejsou, protože spotřebitele řádně neinformují a nedochází k udělení výslovného souhlasu. Odepřít spotřebitelům právo na odstoupení tedy nemohou. Přesto zákaznické servisy seznamek spotřebitelům tvrdí, že souhlasili s poskytováním služby před uplynutím čtrnácti dnů, a proto nemají právo od smlouvy odstoupit, ale jako projev dobré vůle jim členství neprodlouží a nenaúčtují jim další poplatek.

Takový postup však zákon neumožňuje, takže se jedná o krácení práv spotřebitelů. K tomu je nutné připočítat, že zákaznický servis odpovídá v několikadenních, i delších prodlevách, takže ačkoliv spotřebitel reaguje na situaci hned, nemusí se mu podařit vyřešit ji před uplynutím lhůty pro odstoupení nebo před koncem „zkušebního“ měsíce. Proto je vhodné s požadavkem na ukončení členství vůči společnosti kontaktovat také vlastní banku, zablokovat platební kartu a domluvit se na dalším postupu.

Pokud už měsíc uplynul, spotřebitel seznamku zpravidla kontaktuje ohledně neoprávněné platby nebo výzvy k úhradě. Na to mu je za několik dní sděleno, že přece odsouhlasil obchodní podmínky, v nichž je prodloužení obsaženo, takže mu společnost nic nevrátí, ale zruší další prodloužení. Pokud k platbě nedošlo, spotřebitel se dozví, že mu členství mohou zrušit, až když za něj zaplatí. Společnosti hrozí také dalšími právními kroky, avšak s takovým soudním sporem jsme se ještě nesetkali, a to se na nás ohledně seznamek obrátilo celkem už více než pět tisíc spotřebitelů. Provozovatelé patrně dobře vědí, že u soudu by se svými praktikami nepochodili.

Co se s tím dá dělat?

Předně je nutné dávat na internetu pozor a alespoň základně si prověřit jakýkoliv web, jemuž svěřujete údaje o své platební kartě. Se znalostí čísla karty, data platnosti a bezpečnostního CVV/CVC kódu vám z ní totiž kdokoliv může strhnout peníze, pokud nemáte nastaveno omezení plateb. Prevence je vždy mnohem jednodušší než následné řešení problému, což stížnosti na seznamky jasně potvrzují.

Bitva však není prohraná, ani když dojde ke stržení platby. Nutné je hned komunikovat, i když je to složité, trvat na ukončení členství a na tom, že prodloužení bylo neoprávněné, protože o něm společnost dostatečně neinformovala. Všechny zprávy je nutné si pečlivě archivovat. Dalším krokem je kontaktovat banku a zažádat o takzvaný chargeback (vrácení karetní transakce), který řeší banka a karetní asociace s bankou společnosti. V řadě situací tato služba u plateb kartou pomůže a peníze se vrátí, nicméně provozovatelé seznamek budou peníze požadovat i tak, což je samo o sobě velmi nepříjemné.

Kampaň Bojujeme proti neférovým seznamkám

Kvůli výše popsaným praktikám, ale i dalšímu jednání, které je podle nás v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, jsme se rozhodli podniknout vůči společnostem be2 a Interdate se sídlem v Lucembursku právní kroky, jež nám české právo umožňuje. Zároveň jsme spustili web neferoveseznamky.cz, kde lze dohledat řadu informací a připojit se. U soudů se můžeme domáhat, aby se společnosti zdržely protiprávního jednání vůči českým spotřebitelům. Pokud uspějeme, jsme přesvědčeni, že to přispěje ke zlepšení podmínek pro spotřebitele na českém trhu.

Nabízí se otázka, proč rovnou nepodáme hromadnou žalobu. To bohužel v České republice není možné, jelikož zákon o hromadném řízení, který by to umožňoval, se ještě nedostal do poslanecké sněmovny. Legislativní práce navíc přerušila probíhající pandemie, takže je otázka, kdy a zda vůbec bude velmi potřebný zákon k dispozici. Zásadním rozdílem po jeho přijetí bude, že budeme mít jako spotřebitelská organizace možnost požadovat u soudu pro poškozené spotřebitele i přímou finanční kompenzaci. Za současného stavu můžeme po soudu požadovat, aby zakázal protiprávní jednání, ale o vrácení peněz či náhradě škody nám zbývá se společnostmi pouze jednat. Pokud se to nepodaří, musí se každý spotřebitel obrátit na soud sám. Věříme, že zákon nakonec schválen bude a českým spotřebitelům to s naší pomocí usnadní život.


Přihlásit