Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu zhotovené věci

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Ani velká nákupní centra nezměnila oblibu zakázkové výroby věcí. Snad každý z nás si někdy nechal zhotovit věc podle svých požadavků na zakázku, ať už to byl dům, kuchyňská linka nebo třeba jen brýle. Ale co se stane, když se na zhotovené věci objeví v záruční době vada, kterou není možné odstranit a která brání řádnému užívání věci?

 

Kdy je tento vzor vhodný?

Objeví-li se neodstranitelná vada na věci, která byla spotřebiteli zhotovena na zakázku podle jeho požadavků. Reklamaci může spotřebitel uplatnit na vady, které se vyskytnou v záruční době. Chce-li spotřebitel (objednatel) reklamovat vady, které měla věc již v okamžiku převzetí, nebo skutečnost, že věc nemá vlastnosti, které si při uzavírání smlouvy vymínil (např. pokud je zhotovena v jiné velikosti), doporučujeme použít vzor „Rozpor s kupní smlouvu: vada výrobku“, popř. některý ze vzorů pro odstoupení od smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou, neboť právní úprava smlouvy o zhotovení věci se s úpravou kupní smlouvy sjednotila.

Záruční doba na zhotovení věci je ze zákona 24 měsíců. Ve smlouvě může být sjednána delší záruční doba, důležité je zároveň vymezit podmínky prodloužené záruční doby.

 

Jak tento vzor využít?

Se zrušením smlouvy se spotřebitel obrací na zhotovitele. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale která nebrání řádnému užívání věci, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Vznik smlouvy o zhotovení věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné podobě, může její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí objednávky, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc nebyla zhotovena na počkání. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik v případě sporu prokázat jiným hodnověrným způsobem.Přihlásit