Zrušení smlouvy na opravu věci pro opětovný výskyt vady

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Každá věc se může rozbít. Protože žehličku potřebujete, necháte ji opravit. Jenže vada se objeví znovu a ani následná nová oprava nepomůže.  Co s tím?

Kdy je tento vzor vhodný?

Reklamuje-li spotřebitel opravu nebo úpravu věci, jestliže se vada vyskytla opakovaně, tj. pokud byla oprava reklamována, zhotovitel vadu odstranil, ale ta se v záruční době vyskytla znovu.

Opravou se rozumí zejména činnost, kterou se odstraňují vady věci, následky poškození věci nebo následky opotřebení. Úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení věci, při kterém vzniká na základě požadavků spotřebitele nová věc. Reklamaci může spotřebitel uplatnit na vady opravy či úpravy, které měla věc při převzetí, a na vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruční doba na opravu a úpravu věci je ze zákona tři měsíce, u stavebních prací 18 měsíců. Ve smlouvě může být sjednána delší záruční doba, důležité je zároveň vymezit podmínky prodloužené záruční doby. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

 

Jak tento vzor využít?

Zrušení smlouvy uplatní spotřebitel u zhotovitele. Vznik smlouvy o opravě či úpravě věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, může její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí objednávky, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc nebyla opravena nebo upravena na počkání. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik v případě sporu prokázat jiným hodnověrným způsobem.Přihlásit