Odmítnutí zasílání neobjednaného zboží

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Vzor lze využít v situaci, kdy je spotřebiteli zasláno neobjednané zboží a spotřebitel si nepřeje, aby se tak dělo.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebiteli je zasláno neobjednané zboží. Mnohé společnosti však nejenže obtěžují vlastním zasíláním nevyžádaného zboží, ale následně i požadavky na platbu za doručené zboží.

 

Jak tento vzor použít?

Jedním ze způsobů prodeje je zaslání neobjednaného zboží na adresu spotřebitele
a následné vymáhání peněz za toto zboží.

Tuto problematiku upravuje § 53 odst. 9 občanského zákoníku, který říká, že pokud dodavatel plní spotřebiteli bez objednávky, pak není spotřebitel povinen zboží dodavateli vrátit a ani jej na to upozornit. Spotřebitel si tedy může zboží bez dalšího ponechat, aniž by dodavateli něco platil. Řada spotřebitelů ovšem přesto upřednostňuje, aby jim další zboží nebylo zasíláno a aby je dodavatel neobtěžoval požadavky na zaplacení. V takovém případě je vhodné se obrátit písemně na odesílatele.

Forma tohoto podání není nijak stanovena. Obecně lze doporučit formu písemnou (doporučený dopis nebo e-mail).
Zasílání nevyžádaného zboží a následné vymáhání platby za toto zboží je zároveň zakázanou agresivní obchodní praktikou. Spotřebitel se tak může dle druhu zboží obrátit s podnětem na příslušný dozorový orgán, nejčastěji na Českou obchodní inspekci.Přihlásit