Stížnost na Google kvůli porušení GDPR: Poslední vývoj

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 3.4.2020   

V nedávno vydaném článku jsme psali o tom, co se za poslední rok událo ohledně stížnosti, kterou jsme s dalšími spotřebitelskými organizacemi napříč Evropou podali na Google kvůli jeho praktikám se sledováním polohy uživatelů. Kvůli vývoji za poslední dva měsíce jsme se rozhodli přinést vám nové aktuální informace.

Irská Komise pro ochranu dat (Data Protection Commission, DPC), která je v případu vedoucím dozorovým úřadem, zahájila 4. února 2020 oficiální vyšetřování způsobu, jakým Google zpracovává údaje o poloze svých uživatelů. S kolegy z Evropské spotřebitelské organizace BEUC i z dalších evropských organizací sice vítáme, že se DPC konečně rozhodla podívat se na aktivity internetového giganta, které mají dopad na milióny spotřebitelů, avšak konkrétní postup DPC přináší mnohé otázky.

Proto jsme se rozhodli požádat o odpovědi rovnou DPC a rovněž i náš Úřad pro ochranu osobních údajů. Za tím účelem poslal BEUC v březnu dopis DPC jménem všech osmi zúčastněných spotřebitelských organizací, který jsme potom přeposlali spolu s našim vlastním vyjádřením pro DPC českému Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

Předně nás zajímal vztah mezi vyšetřováním zahájeným z rozhodnutí DPC a vyšetřováním na základě jednotlivých stížností, protože z vyjádření DPC vyplývá, že hodlá řešit obojí. To souvisí jednak s tím, jak nakonec bude rozhodnuto (zda jedním rozhodnutím, nebo několika dílčími), a jednak s časovým rámcem vyšetřování. Podle našeho názoru by mělo být porušování GDPR prošetřeno od druhé poloviny roku 2018, což vyplývá ze stížností, nicméně z dostupných informací je zřejmé, že se DPC hodlá zabývat až jednáním Googlu od února 2020. Takový postup však opomíjí více než rok, kdy docházelo k porušování práv velkého množství subjektů údajů a spotřebitelů.

Čas je další aspekt, který byl v naší komunikaci stěžejní. I když chápeme, že přezkoumání procesů zpracování osobních údajů a jejich dopadů u společnosti velkosti Google vyžaduje čas, vyjádřili jsme s našimi evropskými kolegy znepokojení nad pomalým řešením stížností. Nová evropská právní úprava v podobě obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou GDPR, má totiž zajistit rychlé řešení rozsáhlých zásahů do soukromí jednotlivců, s čímž zcela nekoresponduje vláčný postup DPC. Věříme však, že se situace zlepší a brzy vás budeme informovat o dalším postupu v řešení této záležitosti.


Přihlásit