Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či zásilkový obchod

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Koupili jste si přes internet podle krásné fotografie šaty a po přijetí zjistili, že na rozdíl od modelky na obrázku v nich vypadáte o dvacet let starší? Při nákupu na dálku sice nemáte možnost si věc předem vyzkoušet, zato ji však můžete vrátit.

Kdy je tento vzor vhodný?

Odstoupení se týká takzvaných distančních smluv, při nichž se strany osobně nesetkají, ale uzavírají je na dálku (např. elektronickou cestou, po telefonu nebo v zásilkovém obchodě).

Ze zákona lze od distančních smluv odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží (služby). V případě, že prodávající nepředal informace uvedené v zákoně, prodlužuje se lhůta k odstoupení na tři měsíce. Pokud však v jejím průběhu informace doplní na zákonnou míru, končí tato lhůta a začíná běžet nová čtrnáctidenní lhůta.

 

Jak tento vzor využít?

Odstoupení od smluv uzavřených přes internet může spotřebitel učinit vůči tomu, kdo provozuje daný e-shop (prodávající či poskytovatel služby), i elektronickou cestou; obecně totiž platí, že úkon (odstoupení od smlouvy) zrušující původní úkon (uzavřenou kupní smlouvu) musí dodržet stejnou formu. Prakticky je však lepší využít klasickou písemnou formu, která je průkaznější (poštovní doklad o odeslání doporučeného dopisu, případně tzv. dodejka).

Spotřebitel je samozřejmě povinen při odstoupení od smlouvy věc prodávajícímu vrátit, tedy vydat poskytnuté plnění. Prodávající je naopak povinen vrátit obdržené finanční částky nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení.Přihlásit