Domácí miláčci ani správně připravené jídlo koronavirus nepřenášejí

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 30.3.2020   

Neexistují důkazy, že by domácí miláčci nebo zvířata v zájmovém chovu mohla přenášet koronavirus. Ukázala to speciální analýza francouzského úřadu pro bezpečnost potravin, životní prostředí a ochranu zdraví při práci ANSES. Aby se vyloučila možná kontaminace potravin, je při jejich přípravě nutné důsledné dodržování hygienických zásad.

Od prvních zpráv o výskytu viru SARS-CoV-2 u lidí v prosinci 2019 proběhlo mnoho pozorování a výzkumů, které ukázaly, že se nemoc COVID-19, přenáší z člověka na člověka při přímém kontaktu nebo při vdechnutí infikovaných kapének od nakaženého. Genetická struktura viru ovšem ukázala, že pravděpodobně vznikl u zvířat. ANSES proto vytvořil zvláštní tým odborníků, který zkoumal možnosti přenosu domácími zvířaty nebo potravinami.

Předpokládá se, že první nemocný COVID-19 se virusem nakazil od konkrétního druhu netopýrů, a není známo, zda při tom hrál roli další mezičlánek. Současné poznatky neukazují na nebezpečí přenosu z lidí na jiné živočichy a tato možnost se jeví jako nepravděpodobná. Nový koronavirus se v těle spojuje se specifickým buněčným receptorem a tak se dostává do buněk. Tento receptor se vyskytuje rovněž u zvířat a existuje teoretická možnost, že by byl schopen na virus reagovat, ale jeho existence podle odborníků není dostatečnou podmínkou k přenosu infekce z lidí na zvířata, protože virus potřebuje k množení v těle rovněž jiné buněčné podmínky.

V Hong Kongu byl virus objeven v nosní a ústní dutině psa, který byl v kontaktu s nakaženým pacientem, což však neznamená, že byl infikován organismus zvířete. Virus přežívá ve vlhkém a teplém prostředí a nemusí se při tom množit a dostat do organismu. Takové případy je proto třeba zkoumat dále a hlouběji.

Specialisté ANSES zkoumali rovněž možnost přenosu mezi lidmi prostřednictvím potravin. Na základě dosavadních poznatků lze říci, že přenos viru SARS-CoV-2 trávicím ústrojím lze vyloučit. Výzkumníci však nevylučují možnost, se při žvýkání infikuje dýchací ústrojí, jsou-li na potravinách kapénky s virem nebo když je jídlo kontaminováno z důvodu nedostatečné hygieny. SARS-CoV-2 je však citlivý na vysoké teploty, stejně jako ostatní koronaviry. Zahřátí na 63 °C po dobru 4 minut tak může snížit kontaminaci až desettisíckrát.

Jídlo může být nakaženo infikovanou osobou nečistýma rukama nebo kapénkami. Je tedy nanejvýš důležité dodržovat při přípravě pokrmů hygienické zásady.

Přihlásit