Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Po několikahodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcí akci sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že je vlastně nepotřebujete? Co můžete udělat?

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, tj. například při předváděcí akci v restauraci nebo při podomním prodeji, a v zákonné lhůtě se rozhodne od smlouvy odstoupit.

 

Jak tento vzor využít?

Ze zákona lze odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel musí upozornit na tyto možnosti spotřebitele písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jednoroční. Odstoupení musí mít písemnou formu a je nutné jej dodavateli doručit v zákonné lhůtě (musí mít ve lhůtě alespoň možnost si odstoupení převzít), nestačí tedy podat dopis poslední den lhůty na poště.Přihlásit