Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Vzor lze využít v případech, kdy došlo k porušení zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru (např. úprava obsahu smlouvy o spotřebitelském úvěru, pravidla pro uvádění výše poplatků, předčasné splacení atd.). Uplatní se v případě nedostatků spotřebitelských úvěrů uzavřených před 1. lednem 2011.

 

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v případech, kdy došlo k porušení zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru č. 321/2001 Sb. (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“); vztahuje se na spotřebitelské úvěry uzavřené před 1. lednem 2011.

 

Jak tento vzor použít?

Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru upravuje problematiku poskytování a splácení spotřebitelského úvěru. Spotřebitelským úvěrem je poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. Ve většině případů jsou spotřebitelské úvěry půjčkami fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží nebo k financování různých služeb (vzdělání, cestování, bydlení apod.).

Zákon upravuje náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru (§ 4 a následující), povinnost uvádět roční procentní sazbu nákladů (tzv. RPSN), tedy v podstatě úroky po započtení dalších poplatků spojených s uzavřením a existencí úvěrové smlouvy, dále pak především právo spotřebitele na předčasné splacení úvěru (§ 11). Tento mluví
o vzájemném vypořádání se tak, aby z toho „žádný z účastníků smlouvy neměl nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků“, což si samozřejmě úvěrové společnosti vykládají mnohdy značně v neprospěch dlužníka a předčasné splacení navíc zatěžují dalšími poplatky.

Nad dodržováním zákona poskytovateli úvěrů, kteří jsou nebankovními subjekty, dohlíží Česká obchodní inspekce (ČOI). Spotřebitel, který nabyl dojmu, že došlo k porušení ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, se může obrátit na regionální inspektorát ČOI. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz.

Podnět lze podat i elektronicky přes e-podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz/cs/epodatelna-1/.

S podnětem se v případě, kdy je poskytovatel bankovním subjektem, obraťte na Českou národní banku. Elektronickou podatelnu najdete na adrese www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_obecny_dotaz/obecny_dotaz.html.Přihlásit