Reklamace výpisu z bankovního účtu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Vzor lze využít v případě, kdy spotřebitel po doručení výpisu z bankovního účtu zjistí, že některé položky na něm uvedené, ať už odchozí či příchozí platby, platby kartou, výběr z bankomatů nebo výše bankovních poplatků, neodpovídají skutečnosti.

Jak tento vzor využít?

Smlouva o běžném účtu je upravena v § 708–715a obchodního zákoníku. Tato úprava neobsahuje ustanovení, která by se týkala reklamace, je proto nutno vycházet z obecné právní úpravy a ze znění obchodních podmínek banky. Naopak podmínky fungování platebního styku upravuje zákon o platebním styku a je možné z něj vycházet.

Reklamaci je třeba učinit vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 13 měsíců od odepsání sporné platby z účtu u reklamací týkajících se platebního styku. U ostatních reklamací je nutné vycházet z obchodních podmínek banky.

Reklamace by měla být vyřízena v souladu s § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta se většinou shoduje i s lhůtou ve všeobecných obchodních podmínkách většiny tuzemských bank.Přihlásit