Rok poté: Stížnost na Google kvůli porušení GDPR

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 6.3.2020   

Před více než rokem jsme spolu s dalšími spotřebitelskými organizacemi napříč Evropou podali stížnost na Google kvůli jeho praktikám se sledováním polohy uživatelů. Výzkum našich norských kolegů z organizace Forbrukerrådet totiž ukázal, že Google manipuloval uživatele k předávání a ukládání dat o poloze, aniž by je adekvátně informoval o jejich využití. Co se v průběhu času stalo?

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Předmět a cíl stížnosti

Na úvod je vhodné zopakovat, o co ve stížnosti vlastně šlo. Google údaje o poloze využívá kromě jiného k profilování a cílení reklamy bez toho, aby k tomu měl náležitá oprávnění. Z denní mapy pohybu uživatele se přitom dá vyčíst i množství citlivých informací, jejichž zpracování podléhá podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) přísnějšímu režimu – například náboženské přesvědčení (pravidelné návštěvy kostela) nebo přesvědčení politické (chození na demonstrace).

Cílem stížnosti kromě nápravy situace tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do soukromí uživatelů služeb a produktů společnosti Google, bylo také vyzkoušet mechanismus spolupráce dozorových orgánů z jednotlivých členských států Evropské unie, kterou GDPR zavedlo. V jednoduchosti jde o to, že pokud se objeví nějaký problém ohledně ochrany osobních údajů přesahující hranice jednoho státu, mají spolu jednotlivé úřady spolupracovat a snažit se dosáhnout konsenzu s tím, že vedoucím úřadem je ten, kde má problémový správce údajů hlavní provozovnu.


Vývoj ve věci

Google má v rámci EU sídlo v Irsku, takže vedoucím úřadem je tamní Komise pro ochranu dat (Data Protection Commission, DPC). O oficiálním převzetí případu DPC jsme byli spolu s dalšími organizacemi informováni v průběhu července a srpna 2019. Jelikož nám od té doby scházely aktuální informace, oslovila na konci listopadu loňského roku Evropská spotřebitelská organizace BEUC jménem všech zúčastněných DPC s dotazem, jaký je ve věci vývoj.

V odpovědi se nám dostalo ujištění, že se DPC věcí zabývá a že Google přijal od podzimu 2018 řadu dílčích nápravných opatření, která mají stav zlepšit. Konkrétně opatření míří na zlepšení transparentnosti a způsobu informování spotřebitelů nebo na zmenšení množství zpracovávaných údajů. Žádné rozhodnutí však doposud přijato nebylo, takže stížnosti jsou stále – po více než roce od jejich podání – ve fázi zpracování. Takový přístup zcela nekoresponduje s požadavkem článku 60 GDPR, podle něhož má vedoucí dozorový úřad předložit dalším dotčeným úřadům návrh rozhodnutí neprodleně po přijetí stížností.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

Na začátku února letošního roku, konkrétně 4. února 2020, zahájila DPC oficiální vyšetřování Googlu, což je alespoň nějaký posun ve věci. V obecné rovině vítáme, že se DPC konečně rozhodla prošetřit masivní shromažďování údajů o poloze ze strany Google. Spolu s našimi kolegy z BEUC však očekáváme, že DPC vyšetří praktiky této společnosti k okamžiku, kdy byly podány stížnosti, a neomezí se pouze na současnou situaci. Google měl totiž k dobru mnoho měsíců, aby své procesy a praktiky upravil. Stejně tak považujeme za zásadní, aby při vyšetřování byla respektována práva spotřebitelů, naše procesní práva, jakož i práva dalších organizací, se kterými jsme podávali stížnost.

Případ bohužel ukazuje, že ani velmi dobře koncipovaný systém řešení situací, v nichž došlo k porušení práv velké skupiny spotřebitelů (respektive subjektů údajů) na území celé EU, nemusí v praxi fungovat dostatečně efektivně. Vývoj budeme samozřejmě sledovat i nadále a budeme se snažit zajistit, aby přijatá opatření dostatečným způsobem chránila soukromí uživatelů služeb společnosti Google.
 


Přihlásit