Odstoupení od timesharingové smlouvy

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2022 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Podlehli jste lákavé nabídce na prázdninový pobyt a podepsali tzv. timesharingovou smlouvu či členství v prázdninovém klubu, které umožňuje užívat nemovitosti nebo jejich části v určitém termínu v roce po dobu několika let? Pokud jste si podpis smlouvy doma v klidu rozmysleli, máte možnost od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupit.

Jak tento vzor použít?

V reakci na časté spory mezi zákazníky a poskytovateli tzv. timeshare plynoucí z nátlakových metod jeho nabízení a nedostatku podstatných informací při uzavření smlouvy, vznikla v EU právní úprava závazná i pro ČR, podle které má spotřebitel možnost si již uzavřenou smlouvu o poskytnutí timeshare v klidu rozmyslet a během 14denní lhůty (tzv. cooling-off period) od ní bez udání důvodu odstoupit. Doručením odstoupení od smlouvy poskytovateli timeshare se pak smlouva ruší a obě strany si mají vrátit to, co si navzájem poskytly. Odstoupení od smlouvy jako jednostranný právní úkon nevyžaduje souhlas druhé strany.

Součástí smlouvy má navíc být předvyplněný formulář pro odstoupení, který můžete pro odstoupení rovněž využít. Neobdržíte-li ho při uzavření smlouvy, lhůta pro odstoupení se prodlužuje o celý rok, popř. 14 dní po opožděném předání formuláře. V případě, že smlouva neobsahuje poučení o možnosti odstoupení od smlouvy nebo jinou podstatnou náležitost, prodlužuje se lhůta pro odstoupení od smlouvy na tři měsíce od uzavření smlouvy, popř. skončí 14 dní po dodatečném poskytnutí informací.Přihlásit