Ochrana osobních údajů

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Informace o zpracování osobních údajů

Spotřebitelská organizace dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, Praha 10, IČ: 45770760, (dále jen „správce“) zpracovává následující osobní údaje:

 

 

 

 

 

Personalistika

Účel zpracování

Vedení personální agendy

Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání

Doba uchování osobních údajů

Dle zákonných lhůt (20 let personální doklady), po dobu konání výběru, 3 roky po poskytnutí souhlasu u uchazeče nebo do odvolání souhlasu

Zdroje osobních údajů

Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, RČ, rodné příjmení, místo narození, údaj o vzdělání, jméno a příjmení manželky, jméno a příjmení dětí, rodné listy manželky a dětí, rodné číslo manželky a rodná čísla dětí, informace výši příjmů, zdravotní způsobilost a zdravotní omezení (invalidita, ZTP), údaje o pracovní neschopnosti, údaje o úrazech, údaje o pracovních cestách, údaje o dovolených, údaje o pracovní době, údaje o insolvenci, údaje o exekucích

Právní titul pro zpracování

Plnění povinností plynoucích ze zákona (zákoník práce, insolvenční zákon, exekuční řád, občanský soudní řád, zákon o účetnictví), souhlas uchazeče

Prostředky zpracování osobních údajů

Listinná forma (pracovní smlouva, mzdový výměr, popis pracovní pozice, osobní dotazník, pracovně-lékařská dokumentace, prohlášení o daních, evidenční list důchodového zabezpečení, životopis), elektronicky

Přístup k údajům má

HR pracovnice, příslušní vedoucí zaměstnanci

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO, v rozsahu dle zákona ČSSZ, příslušné zdravotní pojišťovny, Kooperativa a.s., finanční úřad, další úřady dle okolností

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Vedení účetnictví a mzdové agendy

Účel zpracování

Vedení účetnictví, včetně vyúčtování služebních cest a mzdové agendy

Kategorie subjektů údajů

Smluvní partneři - fyzické osoby, kontaktní osoba vedoucí daný účetní případ u smluvního partnera. Zaměstnanci a bývalí zaměstnanci.

Doba uchování osobních údajů

Dle zákonných lhůt (např. nejméně 10 let doklady ze kterých se stanoví DPH, 30 let mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, atd.)

Zdroje osobních údajů

Smluvní partneři a zaměstnanci

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní adresa, IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, jméno plátce, RČ, rodné příjmení, místo narození, údaj o vzdělání, jméno a příjmení manželky, jméno a příjmení dětí, rodné číslo manželky a rodná čísla dětí, informace o výši příjmů, zdravotní způsobilost a zdravotní omezení (invalidita, ZTP), údaje o pracovní neschopnosti, údaje o úrazech, údaje o pracovních cestách, údaje o dovolených, údaje o pracovní době, údaje o insolvenci, údaje o exekucích

Právní titul pro zpracování

a) Plnění smlouvy, b) plnění povinností plynoucích ze zákona (zákoník práce, insolvenční zákon, exekuční řád, občanský soudní řád, zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o organizaci sociálního zabezpečení).

Prostředky zpracování osobních údajů

Listinná i elektronická forma

Přístup k údajům má

Zpracovatel, ekonom, HR pracovnice

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO, zpracovatel společnost Fit Stream, s.r.o. Dále dle zákona ČSSZ, příslušné zdravotní pojišťovny, Kooperativa a.s., finanční úřad, auditoři, poskytovatelé veřejných prostředků

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

ANO, v rámci EU (informace ke grantům EU nebo BEUC)

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Pokladna

Účel zpracování

Vedení pokladny

Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci

Doba uchování osobních údajů

Dle zákonných lhůt (např. nejméně 10 let doklady ze kterých se stanoví DPH)

Zdroje osobních údajů

Subjekty údajů

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

Právní titul pro zpracování

Plnění povinností plynoucích ze zákona (zákon o účetnictví, zákon o DPH)

Prostředky zpracování osobních údajů

Listinná forma

Přístup k údajům má

Určení pracovníci oddělení péče o zákazníky

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO, zpracovatel společnost Fit Stream, s.r.o.

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Obchodní smlouvy

Účel zpracování

Vyjednávání, plnění a uložení obchodních smluv (s výjimkou smluv s odběrateli, pravidelné a nepravidelné e-mailové komunikace)

Kategorie subjektů údajů

Zástupci smluvních stran, fyzické osoby podnikající

Doba uchování osobních údajů

Po dobu vyjednávání o smlouvě, po dobu plnění smlouvy, po dobu uložení smlouvy před skartací nebo archivací, po dobu archivace

Zdroje osobních údajů

Smluvní strany, subjekty údajů

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, datum narození, adresa sídla podnikatele, IČO, DIČ, pozice u smluvní strany, e-mail, telefon

Právní titul pro zpracování

a) Oprávněný zájem (vyjednávání), b) plnění smlouvy, c) plnění povinností plynoucích ze zákona (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví)

Prostředky zpracování osobních údajů

Listinná forma, elektronická upravitelná forma, skeny

Přístup k údajům má

Vedoucí právního oddělení, ředitelka, ekonom, vedoucí příslušných oddělení

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

NE

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Pravidelný a nepravidelný e-mailing

Účel zpracování

Pravidelné a nepravidelné informování e-mailových adresátů o aktuálních spotřebitelských tématech, o činnosti správce, zjištění zpětné vazby

Kategorie subjektů údajů

Předplatitelé, bývalí předplatitelé, zájemci o spotřebitelské informace

Doba uchování osobních údajů

Po dobu trvání smlouvy

Zdroje osobních údajů

Adresáti

Rozsah zpracování

E-mailová adresa, jméno a příjmení

Právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Zaměstnanci oddělení péče o zákazníky, IT a marketingu

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO, zpracovatel ASTANA Technologies s.r.o. (server dTest), zpracovatel Avatech s.r.o. (rozesílání e-mailů)

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Technická a organizační opatření

Uložení a zpracování na serverech správce a zpracovatelů

Předplatitelé

Účel zpracování

Poskytování služeb předplatitelům a bývalým předplatitelům

Kategorie subjektů údajů

Předplatitelé a bývalí předplatitelé

Doba uchování osobních údajů

Po dobu trvání smlouvy

Zdroje osobních údajů

Předplatitelé

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa korespondenční, adresa fakturační, fakturační e-mail, číslo účtu u plátců inkasem, IP adresa

Právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky, tisk údajů na distribuční obal časpoisu

Přístup k údajům má

Zaměstnanci oddělení péče o zákazníky a IT, příslušní zaměstnanci u zpracovatelů

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO - zpracovatel databáze ASTANA Technologies s.r.o., zpracovatel rozesílání časopisu Česká pošta

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Poradna

Účel zpracování

Poskytování rad spotřebitelům, zasílání materiálů dohodnutých v rámci porady

Kategorie subjektů údajů

Spotřebitelé vyžadující radu ze spotřebitelské poradny

Doba uchování osobních údajů

15 let

Zdroje osobních údajů

Subjekty údajů, které správce kontaktovali

Rozsah zpracování

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, nahodilé údaje, které se dále nezpracovávají

Právní titul pro zpracování

Zpracování na základě a) smlouvy, b) plnění přenesené právní povinnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (projekty MPO a MMR), c) souhlasu subjektu údajů

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky, tisk údajů na distribuční obal materiálů

Přístup k údajům má

Poradci, právníci (zaměstnanci)

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO - zpracovatel databáze ASTANA Technologies s.r.o., zpracovatel rozesílání časopisu Česká pošta

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Vasestiznosti.cz

Účel zpracování

Podpora stěžovatele při řešení spotřebitelských stížností, vzdělávání spotřebitelů a podnikatelů na příkladech řešených stížností, informování veřejnosti o typických spotřebitelských stížnostech a o přístupu k jejich řešení ze strany podnikatelů, informování stěžovatelů o činnosti správce, spolupráce stěžovatele s médii ve vztahu k podané stížnosti

Kategorie subjektů údajů

Stěžovatelé, odpovědné osoby u podnikatele, případně OSVČ

Doba uchování osobních údajů

15 let

Zdroje osobních údajů

Stěžovatelé, přes formulář na webových stránkách, podnikatelé formou e-mailu, případně přímo prostřednictvím webového rozhraní

Rozsah zpracování

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, nahodilé údaje, které se dále nezpracovávají

Právní titul pro zpracování

Zpracování na základě smlouvy a při plnění přenesené právní povinnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (projekt MPO)

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Poradci, právníci (zaměstnanci)

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

NE

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

Zveřejnění části spotřebitelských problémů na webu vasestiznosti.cz s omezenými osobními údaji (jméno a příjmení).

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

Osobní údaje podnikatelů z ARESu

Obecná korespondence a telefonáty

Účel zpracování

Vyřízení obecné došlé korespondence a obecných telefonátů, využití telefonátů k internímu školení

Kategorie subjektů údajů

Pisatelé a volající

Doba uchování osobních údajů

Podle obsahu korespondence, telefonáty se likvidují po provedeném školení

Zdroje osobních údajů

Pisatelé a volající

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, obsah korespondence/volání

Právní titul pro zpracování

Oprávněný zájem správce

Prostředky zpracování osobních údajů

Listinná i elektronická forma

Přístup k údajům má

Oddělení péče o zákazníky, příslušný vedoucí

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

NE

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Fotografie v časopisu, ve zpravodaji a na webu

Účel zpracování

Uveřejnění fotografií osob v časopisu, ve zpravodaji a na webu

Kategorie subjektů údajů

Modelové a modelky

Doba uchování osobních údajů

Po dobu životnosti časopisu

Zdroje osobních údajů

Smluvní fotograf

Rozsah zpracování

Obraz osoby

Právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky a v tištěné podobě (časopis)

Přístup k údajům má

Veřejnost

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

NE

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

ANO

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Služby podnikatelům

Účel zpracování

Umožnění poskytování služeb podnikatelům, audit těchto služeb

Kategorie subjektů údajů

Zástupci podnikatelů, podnikající fyzické osoby

Doba uchování osobních údajů

Po dobu poskytování služeb a 3 roky po skončení za účelem auditu služeb

Zdroje osobních údajů

Zástupci podnikatelů, podnikající fyzické osoby

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, e-mail, telefon, pozice, adresa zaměstnavatele, adresa podnikání u fyzické osoby, datum narození, IČO, DIČ, e-mail, číslo účtu

Právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy a plnění přenesené právní povinnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (projekt MPO)

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky, listinná forma

Přístup k údajům má

Zaměstnanci oddělení marketingu, IT

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO - zpracovatel databáze ASTANA Technologies s.r.o., zpracovatel rozesílání Česká pošta

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

ANO - u fyzických osob podnikatelů při zveřejnění značky kvality, a při zveřejnění obchodních podmínek

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Kurzy a školení

Účel zpracování

Poskytování kurzů a školení jiným osobám

Kategorie subjektů údajů

Zástupci jiných osob, účastníci kurzů a školení

Doba uchování osobních údajů

Po dobu poskytování služeb a 3 roky po skončení za účelem auditu služeb

Zdroje osobních údajů

Zástupci cizích osob, účastníci kurzů a školení

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, e-mail, telefon, pozice, adresa zaměstnavatele, adresa podnikání u fyzické osoby, podpis účastníků, IČO, DIČ, e-mail, číslo účtu

Právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy, plnění povinnosti plynoucí ze zákona (zákon o účetnictví, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákony příslušné k zadavatelům) a plnění přenesené právní povinnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (projekt MPO)

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky, listinná forma účastnických seznamů

Přístup k údajům má

Vedoucí právního oddělení, ekonom, zaměstnanec provádějící kurz nebo školení

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO - zadavatelům příslušných projektů při vykazování činnosti a při auditu

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

ANO - zadavatelům příslušných projektů při vykazování činnosti a při auditu

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Hromadné nákupy

Účel zpracování

Umožnění spotřebitelům se zúčastnit hromadného nákupu zboží a služeb k získání výhod. Vyhodnocení akce.

Kategorie subjektů údajů

Účastníci akce

Doba uchování osobních údajů

Po dobu akce a 3 roky po jejím skončení

Zdroje osobních údajů

Účastníci akce

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, e-mail, telefon, provozně-organizační údaje potřebné k dané akci

Právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Zaměstnanci oddělení péče o zákazníky, IT a marketingu

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO - vítězi aukce

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

ANO - v rámci EU, pokud je nástroj aukce v zahraničí

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Soutěže, ankety a kvízy

Účel zpracování

Provedení soutěží, anket a kvízů a předání výher výhcrcům. Zpětná kontrola soutěže.

Kategorie subjektů údajů

Spotřebitelé, podporovatelé

Doba uchování osobních údajů

1 rok po vyhlášení výsledků soutěže, ankety a kvízu

Zdroje osobních údajů

Subjekty údajů

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa

Právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Pracovníci marketingu, pracovníci OPZ, redakce časopisu, právníci

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

NE

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

ANO, na příslušné sociální síti, pokud je v podmínkách soutěže uveřejnění jména výherce

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Videa a webináře

Účel zpracování

Prezentace spotřebitelko-právních témat

Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci

Doba uchování osobních údajů

Po dobu registrace komunikačního kanálu v médiích

Zdroje osobních údajů

Subjekty údajů

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, pozice

Právní titul pro zpracování

Oprávněný zájem správce a plnění přenesené právní povinnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (projekt MPO)

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Veřejnost

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO, do příslušného média

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

ANO, na příslušná média

Předávání osobních údajů do jiných států

ANO, v rámci dalšího zpracování v příslušném médiu

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Databáze novinářů

Účel zpracování

Informování novinářů o činnosti správce

Kategorie subjektů údajů

Novináři, zástupci organizací, které mají zájem o informace správce, zástupci obcí

Doba uchování osobních údajů

Po dobu činnosti správce

Zdroje osobních údajů

Adresáti e-mailingu, veřejné zdroje

Rozsah zpracování

E-mailová adresa, jméno a příjmení, telefon, adresa zaměstnavatele, telefon

Právní titul pro zpracování

Oprávněný zájem správce

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Zaměstnanci oddělení marketingu a IT

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

NE

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Stránky k dalším projektům

Účel zpracování

Podpora aktivity správce v konkrétní oblasti spotřebitelského zájmu

Kategorie subjektů údajů

Podporovatelé a sympatizující

Doba uchování osobních údajů

Po dobu trvání aktivity (existence specializované stránky na webu) a 3 roky po skončení

Zdroje osobních údajů

Subjekty údajů

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, e-mail, telefon, přezdívka

Právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Zaměstnanci IT a marketingu, vedoucí oddělení péče o zákazníky

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO - zpracovatel ASTANA Technologies s.r.o.

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Projekt Moot court

Účel zpracování

Pořádání celostátní studentské soutěže, zajištění účasti subjektů údajů v soutěži, vyhodnocení soutěže, dokumentace soutěže, zpravodajské pokrytí soutěže

Kategorie subjektů údajů

Studenti a kouči jejich týmů, soudci

Doba uchování osobních údajů

Po dobu soutěže, dále po dobu životnosti uveřejněných článků a pořadů, podle druhů médií a dle podmínek pro kontrolu dotace ze strany MPO

Zdroje osobních údajů

Subjekty údajů

Rozsah zpracování

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, škola, fotografie subjektů údajů na soutěži

Právní titul pro zpracování

Zpracování na základě smlouvy, oprávněného zájmu správce a při plnění přenesené právní povinnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (projekt MPO)

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Organizátor soutěže (právník správce) a jeho spolupracovníci

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO - MPO

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

ANO - články, fotografie, příspěvky na sociálních sítích, školy, spolky

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Projekt Bojujeme proti neférovým seznamkám

Účel zpracování

Shromáždění nároků spotřebitelů postižených praktikami neférových seznamek, uplatnění shromážděných nároků při jednání s těmito neférovými seznamkami, umožnění kontrol a auditů projektu EK za účasti BEUC, uplatnění nároků v nalézacím a vykonávacím řízení.

Kategorie subjektů údajů

Spotřebitelé

Doba uchování osobních údajů

Po dobu trvání jednání s neférovými seznamkami, po dobu trvání nalézacího a vymáhacího řízení, následného jednání o odškodnění a po skončení všech řízení po dobu třech let do promlčení nároků

Zdroje osobních údajů

Subjekty údajů

Rozsah zpracování

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní e-mail a telefon. Dále informace zadané prostřednictvím textu stížnosti a příloh.

Právní titul pro zpracování

Zpracování na základě smlouvy, při plnění přenesené právní povinnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (projekt EK, zprostředkovaný BEUC)

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Organizátor projektu (právník správce), zaměstnanci spravující mikrosite

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO - právnímu zástupci správce (advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., IČ 05669871, se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno (sedlakovalegal.com)), soudům, orgánům určeným pro výkon rozhodnutí, Evropské komisi, BEUCu

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

ANO, pro audit EK a BEUC

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Mobilní aplikace

Účel zpracování

Poskytování služeb uživatelům mobilních aplikací správce, vylepšování služeb mobilních aplikací

Kategorie subjektů údajů

Uživatelé mobilní aplikace

Doba uchování osobních údajů

Po dobu trvání smlouvy

Zdroje osobních údajů

Uživatelé mobilní aplikace

Rozsah zpracování

IP adresa, jméno zařízení, operační systém, konfigurace aplikace při užívání naší služby, čas a datum jejího užívání, statistiky

Právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy

Prostředky zpracování osobních údajů

Elektronicky

Přístup k údajům má

Zaměstnanci oddělení péče o zákazníky a IT, příslušní zaměstnanci u zpracovatelů

Předávání osobních údajů dalším správcům, zpracovatelům, příjemcům atd.

ANO - zpracovatel eMan s.r.o.

Zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů

NE

Předávání osobních údajů do jiných států

NE

Kopírování osobních dokladů

NE

Přístup do informačních systémů jiných správců

NE

Správce informuje subjekty údajů, že tito mají právo:

  1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo na přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ohledně zpracování osobních údajů;
  2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají; dále s přihlédnutím k účelům zpracování, právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
  3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymaže, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování, případně při odstoupení spotřebitele od smlouvy;
  4. na omezení zpracování osobních údajů;
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  6. na přenositelnost osobních údajů do obdobné služby.

Subjekty údajů mají právo podat na správce stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jestliže mají dojem, že jsou porušována jejich práva. Kontakt je uveden na www.uoou.cz.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontaktování správce použijte e-mailovou adresu osobni.udaje@dtest.cz či adresu správce uvedenou výše.

Přihlásit