Jak testujeme ochrany počítače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • ochrana počítače: 65 %
  • obsluha: 25 %
  • zatížení počítače: 10 %

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Ochrana počítače

Ochrana na webu: hodnoceno chování antivirů při návštěvě 400 webových adres se škodlivým softwarem. Produkt by měl zareagovat co nejdříve, ideálně stránku zablokovat nebo škodlivý program odhalit při stahování či pokusu o spuštění. Pro ověření falešných detekcí jsme do vzorku zařadili také 400 čistých adres.

USB test: test zaměřený na heuristické schopnosti či behaviorální detekci antivirů, tedy na schopnosti odhalovat dosud neznámé hrozby na základě podezřelých příznaků. Počítač jsme odpojili od internetu, načež jsme do něj z externího disku kopírovali 180 škodlivých programů pro Windows a 20 pro macOS. Hodnoceno bylo, zda a kdy antiviry pro ně neznámé hrozby detekovaly. Zkouška byla zopakována i s aktivním připojením k internetu s cloudovou databází.

Blokování phishingových stránek: test zaměřený na schopnost produktů zablokovat nebezpečné phishingové adresy. Při zkoušce jsme použili 800 phishingových stránek.

Ochrana před ransomwarem: test zaměřený na schopnost produktů eliminovat ransomwarové kódy. Při zkoušce jsme použili 771 takovýchto kódů.

Antivirový skener: hodnocena míra úspěšnosti detekce známého škodlivého softwaru při kontrole na vyžádání. Vzorek sestával ze 40 000 virů, trojských koní, červů, ransomware, zadních vrátek a dalších škodlivých programů pro Windows, 400 pro Android a 20 pro macOS. Test probíhal na počítači připojeném k internetu i v offline režimu. Dále jsme měřili schopnosti antivirového skeneru při otevírání souborů. Vzorek jsme doplnili ještě 40 000 čistými soubory pro Windows, abychom ověřili falešnou detekci.

Falešná detekce: hodnocena schopnost poznat škodlivý kód od neškodného. Někdy se stává, že programy vyhodnotí jako škůdce i soubor, který je v pořádku. Falešnou detekci jsme měřili jak při ochraně v reálném čase, tak při ochraně na vyžádání.

Obsluha

Instalace a odebrání programu: hodnocení uživatelské přívětivosti, rychlosti a možností instalace. Zaměřuje se zejména na to, zda nejsou součástí instalace kromě hlavních a užitečných komponent také zbytečné a otravné doplňky, např. nástrojové panely internetového prohlížeče. Dále je posuzována snadnost a úplnost odebrání programu, tedy kolik po sobě zanechá souborů a záznamů v registru či zda po odinstalování zapne bezpečnostní funkce Windows.

Hlavní uživatelské rozhraní: hodnocení přehlednosti, srozumitelnosti a snadnosti obsluhy hlavního uživatelského rozhraní. Dále posuzováno, jak efektivně produkt informuje, když něco s ochranou není v pořádku (např. některá z komponent je deaktivovaná, virová databáze je zastaralá apod.).

Každodenní používání: hodnocení ovládání běžného chování antiviru – například přístup do hlavní nabídky, způsob oznámení při rozpoznání hrozby, jednoduchost přístupu k nápovědě, pohodlnosti při ovládání a nastavování firewallu či nastavování antivirových skenů.

Zprávy o hrozbě nebo stavu ochrany: Hodnocení, jak snadno se ovládá antivirový skener. Dále je součástí tohoto hodnocení i podoba zpráv o objeveném malwaru, historie těchto zpráv a uživatelská přívětivost při obnovování souborů umístěných do karantény.

Nápověda: Celkové zpracování nápovědy z hlediska dostupnosti, struktury, formy a obsahu. Hodnocení je sníženo, pokud je nápověda nedostupná bez připojení k internetu.

Zatížení počítače

Ochrana v reálném čase: o kolik procent v porovnání s ochranou zabudovanou v operačním systému zpomalí počítač aktivovaná ochrana v reálném čase. Testovali jsme na výkonném i slabším počítači.

Použitá paměť RAM a použité místo na disku (MB): jak velkou část paměti RAM program využívá při chodu a kolik místa zabírá po instalaci na disku.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit