Reklamace telekomunikační služby

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu
Obdrželi jste účet od vašeho telefonního operátora na významně vyšší částku než obvykle a nejste si přitom vědomi, že byste telefon více využívali? Prvním krokem na vaši obranu je uplatnění reklamace. S tímto vzorem to je snadné.

Pro jakou situaci je tento vzor vhodný?

Podobně jako při nákupu výrobků, tak i při nákupu služeb, včetně těch telekomunikačních můžete uplatnit reklamaci. Obvykle se týká kvality poskytované služby či výše vyúčtování. Pokud se tedy setkáte u pevné linky, mobilního telefonu, kabelové televize, poskytovatele internetového připojení či jiné telekomunikační služby s takovýmto problémem, reklamujte.

V případě uznání reklamace je operátor povinen vám nejpozději do jednoho měsíce vrátit částku uhrazenou navíc a v případě závady na telekomunikační službě tuto závadu odstranit a přiměřeným způsobem snížit její cenu.

Jak tento vzor využít?

Podle zákona je provozovatel telekomunikační služby povinen zveřejnit a též ve smlouvě uvést způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

Ze zákona vyplývá, že reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, nejpozději však do dvou měsíců ode dne chybného poskytnutí služby či obdržení vyúčtování. V uvedené lhůtě musí telekomunikační operátor vaši reklamaci obdržet.Přihlásit