Rozumíte řeči bankéřů?

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2020

Kdybychom vám položili otázku, zda bylo jednodušší vyřídit běžné platební transakce v minulosti či je tomu tak naopak dnes, co byste nám odpověděli? Faktem je, že na tuto otázku neexistuje nesprávná odpověď. Příznivci dob minulých vzpomínají na jednoduchost úkonů a přednosti osobního kontaktu, fanoušci moderních technologií naopak oceňují současnou dálkovou formu komunikace. Co je však s užíváním soudobých vymožeností neodmyslitelně spojeno?

Možná očekáváte článek o kybernetických hrozbách, ale ty protentokrát přenecháme počítačovým odborníkům a vydáme se po stopách bankéřské hantýrky.

Virtuální číslo popisné

Ani ten nejobyčejnější bankovní převod se neobejde bez obligátně užívaných údajů, které jsou pro danou transakci specifické a bez nichž by odeslané prostředky nebyly doručeny na místo určení. Jako první se vám možná vybaví variabilní,konstantní či specifický symbol – avšak posíláte-li peníze například pouze kamarádovi, právě tyto zmíněné položky vůbec nemusíte vyplňovat. Slouží totiž primárně k identifikaci plátce a na samotné doručení prostředků nemají žádný vliv. Klienti by je proto měli vyplňovat jen tehdy, pokud je faktura či jiný doklad o platbě skutečně obsahuje.

Naopak zcela nepostradatelným údajem je u bezhotovostních operací takzvané bankovní spojení. To představuje jednoznačné určení účtu klienta (plátce i příjemce) a pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky. Dalšími nezbytnými údaji jsou pak například měna transakce, referenční číslo (přiřazeno bankou) a také typ platby – tedy zda se jedná o platbu jednorázovou, trvalou, hromadnou či kupříkladu inkasní.

Vraťme se však ještě letmo ke zmíněnému kódu banky. Jeho účelem je identifikace konkrétního bankovního domu ve virtuálním prostředí, což se dá obrazně přirovnat k číslu popisnému u nemovitých objektů. Číselný kód je přidělován Českou národní bankou všem bankám působícím na našem území, včetně poboček bank zahraničních. Příklady vybraných subjektů uvádíme v tabulce.

kódy bank

banka
kód banky
Air Bank 3030
Banka CREDITAS 2250
Česká spořitelna 0800
Československá obchodní banka 0300
Equa bank 6100
Fio banka 2010
ING Bank 3500
Komerční banka 0100
mBank 6210
MONETA Money Bank 0600
Raiffeisenbank 5500
Sberbank 6800
TRINITY BANK 2070
UniCredit Bank 2700

Zahraniční příbuzní

Dnešní otevřená ekonomika s rostoucí dostupností komodit nejrůznějších kategorií jde ruku v ruce se zjednodušením provádění mezinárodních transakcí. Zákazníci, kteří si pro zaplacení zahraničního nákupu nevyberou úhradu prostřednictvím platební karty, obvykle volí druhý nejrozšířenější způsob platby, a to převod prostředků z běžného účtu (neboli bankovní převod). Jaká specifika vás budou při mezinárodním platebním styku provázet?

IBAN a BIC

Zkratka IBAN (International Bank Account Number) vyjadřuje standardizovaný formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, jež účet vede, nicméně musí se při tom řídit určitými pravidly. Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu následovně:

IBAN může obsahovat číslice a velká písmena.

IBAN má následující strukturu:

  • dva znaky – kód země (CZ pro Českou republiku),
  • dva znaky – kontrolní číslice – umožňují programovou kontrolu čísla – ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (například z důvodu překlepu),
  • 20 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky.

Každá země si navíc určuje vlastní strukturu s tím, že pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky (případně pobočky banky), a také pozice, na nichž je uvedeno číslo účtu přidělené bankou.

Důležité je také vědět, že číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby, a to elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků). Tyto různé formáty přehledně znázorňuje tabulka ČNB níže.

Kód BIC (Business Identification Code) není ve skutečnosti nic složitého – jedná se o identifikátor banky v mezinárodním platebním styku, a je tak de facto obdobou našeho tuzemského kódu banky.

IBAN

národní formát
IBAN – elektronická forma
IBAN – písemná forma
19-2000145399/0800 CZ6508000000192000145399 CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
178124-4159/0710 CZ6907101781240000004159 CZ69 0710 1781 2400 0000 4159


Přihlásit