Jak testujeme dětské přísady do koupele

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • manipulace a použití: 60 %
  • vliv na pokožku a zdraví: 15 %
  • vliv na životní prostředí: 15 %
  • údaje na obalu: 10 %

Celkové hodnocení je limitováno nižší než uspokojivou známkou za vliv na pokožku a zdraví.

Protože jde o relativně nový segment zboží, který se navíc neustále rozrůstá a často proměňuje, neexistuje žádná norma, která by určovala kvalitativní zkoušky a jejich průběh. Testovací program jsme proto ve spolupráci s odborníky sestavili tak, aby co nejvěrněji odpovídal běžné praxi.

K testování jsme přizvali také rodiče s dětmi, kteří produkty u sebe doma vyzkoušeli na vlastní kůži. Jejich hlavním úkolem bylo okomentovat, nakolik jsou jednotlivé přípravky zábavné a jestli jim vyhovují. Do konečného hodnocení se názory posbírané od rodin nijak nepromítají, v závěru článku jim však věnujeme prostor formou popisků (uživatelské plusy a minusy).

Manipulace a použití

Zkouška se skládala ze tří částí a probíhala pod vedením odborníků v laboratoři. Ti nejprve vyzkoušeli, jak snadno lze výrobek otevřít a zda je možné balení po použití dobře uzavřít. Dále pokračovali zkouškou ulpívání barevných skvrn na koupelnových obkladech. V rámci ní jsme zohledňovali skutečnost, že děti při koupání často nacákají a přípravky tak nezůstanou jen ve vaně (skončí i na okolních dlaždičkách).

Přísady do koupele jsme nejprve v doporučeném množství rozpustili v pěti litrech teplé vody (přibližně 38 °C). Vzniklý roztok jsme poté nanesli na čtyři zkušební dlaždice s matným povrchem, které měly jednu spáru vyplněnou silikonem a druhou cementem. Po uplynutí stanoveného času jsme dlaždice otřeli vlhkým hadříkem a nechali je uschnout. Nakonec jsme vizuálně zhodnotili, jestli a případně do jaké míry u nich došlo ke změně zbarvení povrchu (dlaždice či spáry). K hodnocení docházelo vždy po 20 a 120 minutách, respektive 16 hodinách.

Pro kontrolu jsme pak ještě přidali další testovací cyklus, během kterého jsme ve stejném objemu vody rozpustili obsah celého balení. Tuto vysoce koncentrovanou směs jsme pak nechali působit 10 minut. Sledovali jsme, zda dosáhneme změnou koncentrace stejného nebo jiného výsledku.

Nakonec jsme vyzkoušeli, jak moc je povrch vany vlivem přípravku kluzký. Obdobně jako v předchozí části zkoušky, i tentokrát jsme nejprve připravili koupel podle instrukcí na obalu. Ve sprchovém koutě se pak do vzniklého roztoku postavil naboso pracovník laboratoře a subjektivně hodnotil, nakolik je povrch kluzký a jestli tak dětem hrozí riziko pádu.

Pro potvrzení výsledku zkoušky jsme provedli ještě další doprovodný test. Během něj jsme měřili, kolik síly musíme vyvinout, abychom pohnuli předmětem na dně sprchového koutu. Cílem bylo ověřit, zda se výsledky subjektivního posouzení shodují s objektivně zjištěnými hodnotami.

Vliv na pokožku a zdraví

Odborníky jsme si přizvali na pomoc i během vyhodnocování vlivu přípravků na citlivou dětskou pokožku. Stejně jako v případě ostatních kosmetických testů jsme i tentokrát vycházeli z informací, které jsme nalezli v takzvaném INCI listu (seznamu ingrediencí). Na etiketách jsme tak pátrali po látkách, jejichž použití je v kosmetických přípravcích omezeno evropským nařízením č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Dále jsme hledali látky spadající mezi kontaktní alergeny, azobarviva, polyakryláty, sloučeniny PEG a amoniové sloučeniny (nález některé z posledních tří jmenovaných látek najdete v tabulce souhrnně v kolonce další nežádoucí látky). V tabulce rovněž uvádíme, zda se jedná o parfemovaný či neparfemovaný produkt – do hodnocení se však tento údaj nijak nepromítá. Pokud u některého z produktů naleznete místo známky „neuvedeno“, znamená to jediné – výrobek neuvádí složení, nebo je seznam ingrediencí neúplný (není v souladu s nařízením č. 1223/2009).

Souhrnná známka za zkoušku vlivu na pokožku a zdraví odpovídá vždy té nejnižší dílčí. V případě, že z ní přípravek odešel s dostatečnou či nedostatečnou, mohl v celkovém hodnocení dosáhnout maximálně o stupeň výš.

Vliv na životní prostředí

Potenciální dopad na životní prostředí (zejména kvalitu spodních vod) byl hodnocen na obdobném základě jako při testování detergentů. Experti při něm vycházeli z ingrediencí uvedených v rámci INCI listu – ty pak hodnotili podle jejich toxicity (vlivu na vodní prostředí) a rychlosti rozložitelnosti tak, jak stanovuje Ecolabel. Stejně jako u kosmetických přípravků i tady je překážkou k úplnému výpočtu faktoru dopadu skutečnost, že neznáme přesné složení produktů (včetně procentuálního podílu každé složky).

Údaje na obalu

V této zkoušce odborníci prošli etikety výrobků a hodnotili je z hlediska správnosti deklarace podle evropského nařízení č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Nedostatečná hodnocení si výrobky odnesly v případě, pokud neuvádí složení (INCI list), nebo na nich spotřebitelé nenaleznou instrukce, upozornění a varování v češtině.

Přihlásit