Ptačí chřipka opět ohrožuje české ptactvo

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 21.1.2020   

Střední Evropa zaznamenala nové případy ptačí chřipky. Nevyhnula se ani opětovnému zavlečení do českých drůbežích chovů. Ochránit je lze důsledným dodržováním pravidel biologické bezpečnosti a zamezením kontaktu s volně žijícími ptáky.

Státní veterinární správa zintenzivnila své kontroly a varovala před vzniklým nebezpečím. V České republice se od roku 2017 až do začátku letošního roku aviární influenza neboli ptačí chřipka nevyskytovala.

K preventivním opatřením patří zasíťování okna nebo větracích otvorů chovných prostor a zastřešení, obalení sítí nebo omezení výběhů, aby se zabránilo kontaktu s volně žijícími ptáky. Krmivo a voda nesmí být znečištěny trusem, proto musí být drůbeži podávány v uzavřeném prostoru nebo pod chráněným přístřeškem.

Do chovu nesmí vstupovat nepovolané osoby, před vchodem do jednotlivých prostor a před vjezdy do farem musí být aktivovány dezinfekční rohože. Velmi podstatná je řádná evidence chovů, zahrnující úhyny, přesuny nebo veterinární zákroky. Podezřelé skutečnosti jako snížený příjem potravy a vody, klesající snáška vajec nebo vyšší úmrtnost je nutné okamžitě ohlásit veterinárnímu lékaři nebo krajské veterinární správě.

Přihlásit