Upravený veterinární zákon přinesl mnoho změn. Týkají se i vás?

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 19.1.2020   

Novela veterinárního zákona nabyla účinnosti 15. ledna 2020. Pozorně by se s ní měli seznámit chovatelé psů a skotu či provozovatelé jatek.

Nově mají povinnost hlásit svůj chov krajské veterinární správě chovatelé tří nebo více fen starších jednoho roku. Žije-li ve společné domácnosti více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má pouze jedna osoba. Doposud se musel hlásit počet 5 či více fen.

Jak jsme vás před časem informovali, každý pes musí být označen čipem nejpozději do tří měsíců věku nebo do okamžiku přechodu z chovu k novému pánovi, dojde-li k němu dříve. Pokuta za neočipování se zvýšila na 50 000 Kč. Vzniká tvorba centrální evidence označených psů a jejich chovatelů. Kompletní by měla být 1. ledna 2022.

Změnily se podmínky pro provozování zvířecích útulků. Pro získání registrace je nutno splnit požadavky vyhlášky, již připravuje ministerstvo zemědělství. Zpřísňují se pravidla pro přemísťování šelem a primátů. Chovatel si k němu dopředu musí vyžádat veterinární osvědčení. Veterinární dozor tak bude mít lepší přehled o pohybu zvířat po území České republiky.

Po zkušenostech s nákazou afrického moru prasat bude Státní veterinární správa díky novele snáze provádět některá ochranná opatření. Usnadní se odběr vzorků, zamezení volnému pohybu zvěře, omezení či zákaz sklízení nebo povinné změny zemědělských postupů, bude-li to třeba k likvidaci nákazy. Novela rovněž upravuje pravidla pro poskytování náhrad za škody vzniklé v těchto případech zemědělcům, myslivcům a krajským úřadům, které se na řešení mimořádných situací podílí.

Změny se dotknou rovněž domácích zabijaček. Stejně jako dříve je pro domácí porážky limit tří kusů ročně. Nově se však vztahuje na skot již od dvanácti měsíců věku – dříve byla hranice 24měsíční. Maximální věk poraženého zvířete je stejný jako dříve – 72 měsíců.

U porážky nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat na jatkách bude povinně přítomen úřední veterinární lékař a malá jatka bez stálého veterinárního dozoru musí takovou porážku hlásit nejméně tři dny předem. Novela zavádí institut úřední veterinární závěry. To znamená, že veterinární inspektoři mohou v jistých situacích zajistit živočišné produkty plombou, pečetí nebo jinými prostředky tak, aby nebylo se zbožím možno manipulovat bez jejich porušení.

Novinkou je možnost vyrábět potraviny z hmyzu. Chovatelé hmyzu určeného k výrobě potravin pro lidi nebo sloužícího jako krmivo pro zvířata podléhají veterinárnímu dozoru a musí splňovat podmínky určené zákonem.

Podrobné informace o novele zákona o veterinární péči, konkrétních oblastí, kterých se týká, i nové nahlašovací formuláře najdete na stránkách Státní veterinární správy svscr.cz.

Přihlásit