Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (poctivost prodeje, nedovolené obchodní praktiky, diskriminace, reklamace atd.)

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, a příslušným dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce.

 

Jak tento vzor použít?

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje řadu problémů. Za nejdůležitější lze považovat tato ustanovení zákona:

§3 – poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb; povinnost prodejce prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře a množství, umožnit spotřebiteli toto zkontrolovat, prodávat výrobky a poskytovat služby ve správné jakosti a za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy (zejména zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách),

§4 – zákaz užívání nekalých obchodních praktik,

§5 – zákaz užívání klamavých obchodních praktik (příklady jednotlivých praktik naleznete v příloze č. 1 zákona o ochraně spotřebitele),

§5a – zákaz užívání agresivních obchodních praktik (příklady jednotlivých praktik naleznete v příloze č. 2 zákona o ochraně spotřebitele),

§6 – zákaz diskriminace,

§9, §11a§12 – povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech výrobků a služeb v českém jazyce, povinnost informovat o ceně,

§10 – pravidla pro označování výrobků,

§13 – povinnost poučit o podmínkách reklamace,

§19 – povinnosti při uplatňování a vyřizování reklamací.

Nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, s několika výjimkami jako je například dohled nad prodejem potravinářských výrobků (viz § 23), dohlíží Česká obchodní inspekce. Spotřebitel, který nabyl dojmu, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální inspektorát ČOI. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.Přihlásit