Horší než droga? Teenageři mají problémy se závislostí na internetu

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 13.1.2020   

Španělský průzkum provedený v rámci národního programu proti drogám přinesl alarmující výsledky. Jeden z pěti španělských teenagerů má vytvořenou závislost na internetu.

U konzumovatelných drog spočívá nebezpečí závislosti v látce a jejím účinku. Závislost na internetu je v tomto ohledu poněkud jiná, hrozba vychází ze způsobu, jakým mladí lidé používají zařízení s připojením na internet jednají.

Španělské ministerstvo zdravotnictví provádí každé dva roky studii, která má za cíl odhalit trendy závislostního chování u dospívajících ve věku 14–18 let. O znepokojivých výsledcích nás informovala tamní spotřebitelská organizace OCU.

Od roku 2014 se mimo návykových látek věnuje také patologickému hraní a problematickému používání internetu. Dotazování je založeno na mezinárodní čtrnáctipoložkové škále kompulzivního používání internetu (CUIS), zahrnující například ztrátu kontroly, konflikty, zaujetí, zvládání (coping), změny nálady nebo abstinenční příznaky.

Nejnovější výsledky varují, že 20 % dospívajících vykazuje známky závislosti na internetu. Většinou se jedná o dívky (23,4 % respondentů), méně o chlapce (16,4 %). Problém se zvyšuje s věkem – v 18 letech činí průměr závislých 22,3 %. Shrnutí výsledků průzkumu najdete zde.

Závislost na používání internetu může vést k nespavosti nebo problémům se spaním, může vyvolat zdravotní potíže způsobené sedavým životním stylem nebo být příčinou problémového chování či špatných studijních výsledků. Řešením není omezit přístup na internet, nýbrž vytvořit kritický, obohacující a rozumný přístup k využívání nových technologií, a to již od prvního seznamování dětí s internetem.

Přihlásit