Jak testujeme papírové kapesníky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • pevnost: 25 %
  • savost: 30 %
  • nežádoucí chemikálie: 5 %
  • mikrobiologie: 30 %
  • obal: 10 %

Pevnost jsme testovali v souladu s normou ČSN EN ISO 2758. Zjišťovali jsme maximální tlak vytvořený hydraulickým zařízením s membránou, který bylo zapotřebí k protržení kapesníku při působení na kruhový otvor.

Absorpční kapacitu a absorpční rychlost jsme zjišťovali v souladu s normou ČSN EN ISO 12625-8. V obou ponorných zkouškách jsme použili klícku a 5gramový vzorek papíru. Čas jsme měřili s použitím časomíry od prvního kontaktu s vodou až po kompletní namočení. Kapacitu jsme definovali jako hmotnostní rozdíl mezi suchým a odkapaným vzorkem po namočení.

Obsah formaldehydu jsme určili standardní metodou podle ČSN EN 1541.

Migraci optických zjasňovačů do okolního prostředí jsme zkoumali pouze u vzorků s vyšší fluorescencí, postupovali jsme podle normy ČSN EN 648. Zjišťovali jsme, zda se během 24hodinového kontaktu neuvolňují chemikálie z kapesníků do vody, umělých slin, kyseliny nebo oleje.

Antimikrobiální látky, přítomnost bakterií, kvasinek a plísní jsme zjišťovali kultivací.

obalu jsme hodnotili zejména ekologické aspekty výroby, tedy ověřené ekoznačky, použití recyklovaného papíru či celulózy z udržitelných zdrojů a zavádějící tvrzení.

Přihlásit