Jak testujeme řepkové oleje

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • stabilita: 40 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • profil mastných kyselin: 15 %
  • nežádoucí látky: 10 %

Senzorické hodnocení olejů provedlo 10 posuzovatelů, kteří sledovali příjemnost vůně, chuti, intenzitu pálivosti, pachutí a přípachů a celkový dojem. Jako neutralizátor se podávalo bílé pečivo a pitná voda.

Při měření stability jsme měřili peroxidové číslo, číslo kyselosti a indukční periodu.  Peroxidové číslo a číslo kyselosti byla stanovena titračně. Tepelná stabilita oleje byla zjišťována prostřednictvím indukční periody. Ta byla stanovena pomocí přístroje Rancimat a vyjádřena jako indukční perioda za podmínek izotermní oxidace vzorků (teplota 120 ±1 °C) proudem vzduchu (průtok 20 l·h-1).

Složení mastných kyselin bylo po derivatizaci stanoveno pomocí metody plynové chromatografie s plamenno-ionizační detekcí.

Hodnocení nežádoucích látek zahrnovalo stanovení látek skupiny MPCD (esterů 3-MCPD, esterů 2-MCPD  a esterů glycidolu)  a pesticidový screening. Látky skupiny MPCD bylo analyzovány metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí podle AOCS Official methods CD 29a-13.Pesticidový screening byl proveden metodou plynová chromatografie s hmotnostní detekcí a kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.


Přihlásit