Evropa se brání zavlečení exotických škůdců

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.12.2019   

Od 14. prosince potřebuje většina rostlin a rostlinných produktů k dovozu do EU, Černé Hory nebo Švýcarska platné fytosanitární osvědčení.

Nová pravidla zaručují rozšíření inspekcí a kontrol v zemích původu. Bez potřebného certifikátu nebude zboží v Evropě přijímáno a vrátí se zpět. Mezi zboží, kterého se nařízení týká, patří zelenina a ovoce (s výjimkou mražených plodů), řezané květiny, stromy nebo větvě s listy, obilí a obilné výrobky, chmel, semena i ostatní nezpracované nebo částečně zpracované rostlinné výrobky včetně dřeva. EU zcela zakazuje dovoz 36 vysoce rizikových skupin rostlin.  Bez fytosanitárního osvědčení smějí být dováženy pouze ananasy, kokosové ořechy, durian, banány a datle.

Foodsafetynews.com, uvádí 20 hlavních škůdci, jejichž dopad na rostlinstvo, ekonomiku a společnost našeho světadílu je velmi závažný. Jsou mezi nimi bakterie Xylella fastidiosa hubící italské olivovníky, listokaz japonský, asijský tesařík nebo choroby známé jako citrus greening a černá skvrnitost citrusů.

Nařízení bylo přijato v roce 2016 a je součástí politiky Evropské unie ve věci zdraví rostlin, schválené původně v roce 1977 a přepracované v roce 2013. Cílem nových pravidel je modernizace přístupu a posílení ochrany evropské flóry, bezpečný obchod a zmírnění dopadu klimatických změn na naši přírodu.

Přihlásit