Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů pro rozesílání nevyžádané elektronické reklamy

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Dostáváte často nevyžádané nabídky e-mailem? Ignoruje odesílatel vaše žádosti o vyřazení ze seznamu? Využijte svá práva s tímto vzorem.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Podle vzoru lze postupovat, pokud je spotřebitel obtěžován zasíláním nevyžádané elektronické reklamy, jejímž odesílatelem je subjekt sídlící v ČR nebo v některé ze zemí EU.

 

Jak tento vzor použít?

Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů může podat každý, kdo se cítí obtěžován zasíláním elektronické reklamy, popřípadě obchodních sdělení. Problematika zasílání nevyžádané elektronické reklamy je upraveny v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, jakož i v zákoně 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zatímco zákon 40/1995 Sb. se vztahuje na reklamu obecně, tak zákon č. 480/2004 Sb. se zabývá obchodními sděleními, která jsou šířena elektronicky. V souladu s § 7 tohoto zákona je třeba k elektronickému šíření obchodních sdělení splnit jednu z následujících podmínek:

  • Prodejce musí mít souhlas osoby, které jsou obchodní sdělení zasílána.
  • Prodejce získá e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo poskytnutím služby a umožňuje spotřebiteli jednoduchým a bezplatným způsobem vyjádřit se zasíláním obchodních sdělení nesouhlas i v rámci každé jednotlivé zprávy. Pokud daná osoba nesouhlas vyjádří, tak musí prodejce zasílání reklamy ukončit.

Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou je zcela zakázáno v těchto případech:

  • obchodní sdělení není zřetelně a jasně označeno jako obchodní sdělení,
  • odesílatel skrývá nebo utajuje svojí totožnost, nebo
  • je zasláno bez platné adresy, na níž by mohl adresát odpovědět, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje.

Podání by mělo směřovat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 555, www.uoou.cz.Přihlásit