Dohoda o zaslání testu a o poskytování informačních služeb dTest

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu
Dohoda o zaslání testu a o poskytování informačních služeb dTest (dále jen „dohoda“). Poskytnete-li spotřebitelskému sdružení dTest, o.p.s., (dále jen "my, nám, nás", apod.) svoji e-mailovou adresu, zašleme na tuto e-mailovou adresu Vámi vybraný test ve formě pdf a budeme na tuto adresu zasílat naše pravidelné a nepravidelné informace pro spotřebitele ("informační služby dTest"). Tuto dohodu můžete kdykoliv jednostranně ukončit zasláním oznámení o jejím ukončení z Vámi poskytnuté e-mailové adresy na naši e-mailovou adresu dtest@dtest.cz. Test ve formě pdf si můžete ponechat i po ukončení dohody pro svou vlastní potřebu. Jakékoliv další užití testu ve formě pdf je bez předchozího písemného souhlasu spotřebitelského sdružení dTest, o.p.s., zakázáno.

Přihlásit