Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání pro šíření klamavé reklamy

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Zaznamenali jste v rádiu či televizi reklamu obsahující zjevně nepravdivé informace? Proti klamavé reklamě se můžete ozvat.

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor se hodí v případech, kdy podnikatel propaguje své výrobky nebo služby klamavými tvrzeními, která jsou šířena v televizní či rozhlasové reklamě.

 

Jak tento vzor využít?

Podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy se zakazuje reklama, která je zároveň nekalou obchodní praktikou. Nekalé obchodní praktiky definuje zákon o ochraně spotřebitele v§4a následujících. Jedná se o praktiky klamavé a/nebo agresivní. Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Klamavou je taková obchodní praktika, při níž je použit nepravdivý či hrubě zavádějící údaj.

Příslušnými orgány, na něž by se měl spotřebitel obrátit v případě, že si chce stěžovat na klamavou reklamu, jsou:

  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v případě reklamy vysílané v rozhlase a televizi (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, tel. 274 813 830, 226 236 000, e-mail: info@rrtv.cz, internetové stránky: www.rrtv.cz, elektronická podatelna: podatelna@rrtv.cz)
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví a Státní rostlinolékařská správa v případech reklamy na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a přípravky na ochranu rostlin, pokud nejde o reklamu televizní nebo rozhlasovou
  • krajský živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání zadavatele reklamy pro všechny ostatní případy.


Přihlásit