Jak se s koncem roku nezadlužit

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 12/2019

Brzký západ slunce, adventní kalendáře v obchodech a sobi v televizních reklamách neomylně předznamenávají jediné – opět se blíží Vánoce. Nákup vánočních dárků je pro někoho nezáživnou povinností, kterou plní spíše pod tíhou společenských okolností, jiní naopak obdarování svých blízkých věnují velkou pozornost a v případě nedostatku financí se dokonce neváhají kvůli prezentům i zadlužit. Proč jsou půjčky na vánoční dárky naprosto nerozumné a jaké nástrahy jsou s nimi spojeny?

Chcete si překontrolovat číselné údaje na již uzavřené smlouvě či si jen „nanečisto“ obhlídnout, kolik by vás případný úvěr stál? Využijte k tomu úvěrové kalkulačky na našich webových stránkách. Jsou dostupné na adrese www.dtest.cz/kalkulacky.

Komerční média mají mimořádně silnou schopnost dnešní konzumní společnosti vnuknout pocit, že právě letošní Vánoce jsou ty nejvýznamnější ze všech a není tedy namístě na věcech s nimi spojenými šetřit. Slogany typu „hit letošních Vánoc“ či „nejlepší dárek pro vaše blízké“ tak vídáme téměř na každém letáku a podvědomě v nás vzbuzují nutkavou potřebu daným zbožím své nejbližší skutečně obdarovat. V prvé řadě je ale vždy potřeba si uvědomit, že ziskuchtivým obchodníkům nejde o zdraví či radost naší rodiny a přátel, ale o vlastní blahobyt plynoucí z naplněných pokladen.

Vedle tohoto psychologického pohledu je třeba vzít v potaz i hledisko ekonomického charakteru. Když na určitý dárek nemáte a půjčíte si na něj, na splátky úvěru již mít budete? Budou-li příliš vysoké, dost možná ohrozí váš standardní rodinný rozpočet; a budou-li naopak příliš nízké (tedy je budete splácet déle), můžete se splátkami dostat třeba až do období dalších Vánoc. A financování těchto dalších svátků by pak logicky bylo ještě složitější.

Pokud tedy v období Vánoc nutně nepotřebujete například novou lednici či pračku, u úvěrů se vždy vyplatí řídit se poučkou, že není dobré půjčovat si na takové zboží a služby, které budete déle splácet, než je spotřebovávat.

Uzavřeli jste smlouvu o spotřebitelském úvěru, ale záhy jste její potřebnost přehodnotili? Na odstoupení od smlouvy máte právo do 14 dnů ode dne jejího uzavření. V této lhůtě můžete smlouvu „stornovat“ bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce – tato možnost se však vztahuje pouze na běžné spotřebitelské úvěry, nikoliv na spotřebitelské úvěry na bydlení (hypotéky či úvěry ze stavebního spoření).

Spotřebitelský úvěr  pod lupou

Spotřebitelským úvěrem se označuje dočasné zapůjčení finančních prostředků úvěrovou společností spotřebiteli na nepodnikatelské účely. Kdo všechno přitom může být onou úvěrovou společností? V roli věřitele nemusí vždy figurovat jen banka, ale i například nebankovní společnost či družstevní záložna. Spotřebitelský úvěr se dlouhodobě těší velké oblibě klientů, a to zejména z toho důvodu, že u něj není potřeba zpětně dokládat, k jakým účelům byly čerpané prostředky reál­ně využity.

Než se však váš bankovní účet pomyslně zazelená, je třeba splnit k obdržení peněz určité náležitosti. Tím máme na mysli především uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Její podoba musí mít vždy písemnou formu a účelem je stvrzení poskytnutí odložené platby či peněžité zápůjčky mezi oběma smluvními stranami. Přesný výčet všech náležitostí, jež musí daný dokument obsahovat, detailně upravuje zákon o spotřebitelském úvěru. Co například v takové listině nesmí chybět? Smlouva o spotřebitelském úvěru musí uvádět kupříkladu následující položky:

  • přesné identifikační údaje zúčastněných stran,
  • informace o samotné finanční službě: celkovou výši úvěru, úrokovou sazbu, RPSN (včetně jejího výpočtu), výši, počet a četnost splátek a také celkovou dobu trvání úvěru,
  • informace o právu na předčasné splacení úvěru včetně případné náhrady nákladů s ním spojených; taktéž informace o případné náhradě nákladů a dalších důsledcích neplnění závazků a prodlení spotřebitele,
  • informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

Společně se smlouvou vám náleží také formulář evropského standardizovaného informačního přehledu, který plní funkci informační povinnosti a v němž bývají parametry finanční služby zpracovány přehledněji a srozumitelněji než v samotné úvěrové smlouvě.

Mistr převleků

Jen málokterý finanční produkt se může honosit tolika alternativami své základní podoby jako právě spotřebitelský úvěr. Příchuť rozmanitosti začíná již u samotného názvu této služby, pro niž se vžilo spíše lidové označení „půjčka“, a čehož směle využívají pro přiblížení spotřebitelům i samy úvěrové společnosti. Ještě větší variabilitu pak ale skýtají jeho specifické formy, pod nimiž byste úvěr možná ani nehledali. S jakými podobami spotřebitelského úvěru, jež jsou ve skutečnosti obyčejnou půjčkou, se můžete napříč finančním trhem běžně setkat?

  • Prodej na splátky – věděli jste, že když si kupujete na splátky například televizi, tak si ve skutečnosti „berete půjčku“? Splátkový prodej je totiž takzvaným spotřebitelským úvěrem vázaným, jenž je určený k financování výhradně daného zboží či služby. Matoucí na tom může být skutečnost, že úvěrová smlouva se obvykle uzavírá přímo u obchodníka v místě prodeje, avšak pozor – ten je pouhým zprostředkovatelem. Vaší smluvní protistranou (tedy poskytovatelem) je vždy některá z úvěrových společností.
  • Kontokorent – jistě znáte u svého běžného účtu onu příjemnou nabídku, která vám dovoluje po vyčerpání vlastních prostředků „jít na účtu do mínusu“. Ovšem i tato služba, dovolující přečerpání finančních prostředků nad rámec zůstatku na vašem účtu, je vlastně spotřebitelským úvěrem. Výhodou této formy je její okamžitá dostupnost a možnost opakovaného čerpání, nevýhodou naopak vyšší úroková sazba a případné poplatky za sjednané, leč nevyužité čerpání.
  • Kreditní karta – ačkoliv ji využívá značný počet bankovních klientů, mnozí z nich netuší, že jejím pořízením si v podstatě sjednali spotřebitelský úvěr. Kreditní karta sice slouží jako nástroj úhrady zboží a služeb, nicméně se jedná o kombinaci platebního prostředku a revolvingového úvěru (úvěru, který může být zároveň splácen i nadále čerpán). Úroková sazba může být u této specifické varianty sice skutečně výhodná, předpokladem k takové úspoře je ovšem důsledné dodržování termínů pro vrácení zapůjčených prostředků. Neuhradíte-li je totiž ve stanoveném bezúročném období, na výhodné úrokové sazby můžete zcela zapomenout.

Odpovědnost v hlavní roli

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy získat půjčku od banky či zejména od nebankovní společnosti nebyl vůbec žádný problém a zapůjčení prostředků bylo schváleno téměř každému, kdo si o ně požádal. Ostatně nejedná se o žádné historické období, ale o dobu zhruba před třemi lety, než vešel v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru. Předešlá legislativa se totiž nijak důsledně nevěnovala zkoumání vašeho finan­ční­ho zázemí, respektive nikomu neukládala pod pohrůžkou sankcí za povinnost zjišťovat, zda budete mít schválený úvěr z čeho splácet.

To se ale s příchodem nové právní úpravy výrazně změnilo. Jednou z podstatných novinek, které zákon přinesl, bylo posuzování úvěruschopnosti spotřebitele. Zatímco podle předchozí právní úpravy poskytovateli stačilo pouze s odbornou péčí na základě vlastního uvážení klientovu situaci posoudit, nyní musí potenciální věřitelé kontrolu finančního zázemí zájemce o úvěr reálně prokázat. Ptáte se, jakým způsobem se provedení takové kontroly dokazuje? Například písemným potvrzením o vašich příjmech, jejich ověřením přímo u uvedeného zaměstnavatele nebo výpisem z databází evidujících vaši finanční historii. U nich se přitom neposuzuje pouze fakt, zda máte v některém z úvěrových registrů záznam, ale také to, jaká je stávající souhrnná dlužná částka či vaše dosavadní platební morálka.

I tentokrát si připomeneme, co znamená šifra RPSN. Je to zkratka značící roční procentní sazbu nákladů – tedy částku, kterou musí spotřebitel v souvislosti s úvěrem za období jednoho roku zaplatit. RPSN má vyšší výpovědní hodnotu než klasická úroková sazba, neboť kromě ní zahrnuje také všechny další související náklady (například poplatek za uzavření smlouvy, poplatek za správu úvěru či poplatek za vedení úvěrového účtu).

V rozporu s paragrafy

Pokud nejsou vaše vyhlídky na umoření dluhu zrovna ideální a spoléháte na to, že váš přidělený zástupce poskytovatele třeba nebude až tak svědomitý a možná nad některými negativními skutečnostmi pod vidinou tučné provize soucitně „přivře oko“, pak vás musíme zklamat. Za porušení povinnosti řádně zjistit a prokázat provedenou finanční analýzu žadatele o úvěr hrozí věřitelům vysoká pokuta, a to až v řádu několika miliónů korun. Jejich snažení o uzavření úvěrové smlouvy by navíc bylo zcela zbytečné, neboť půjčí-li dlužníkovi peníze za podmínek, za kterých je zřejmé, že prostředky nebude schopen splácet, stává se smlouva o spotřebitelském úvěru neplatnou. Klient poté splácí podle svých možností pouze vypůjčenou částku (jistinu) bez úroků a dalších sankcí.

Ne všechny informace o finanční situaci žadatele ovšem mají písemnou podobu, a tak někteří z nich spoléhají na taktiku, že si odpovědi na mnohé nepohodlné otázky zkrátka trošku upraví či nežádoucí fakta zcela zatají. Takovou „strategii“ ovšem případným hříšníkům rozhodně nedoporučujeme. Uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů, případně zamlčení důležitých informací může být totiž hodnoceno jako trestný čin úvěrového podvodu.

K nově nastaveným, přísnějším pravidlům pro poskytování spotřebitelských úvěrů nelze než dodat, že si jednoznačně získávají naše pozitivní hodnocení. Jistě – spotřebitelům zvyklým žít na dluh a splácet půjčku jinou půjčkou zmíněné zpřísnění úvěrové politiky pochopitelně značně nevyhovuje, nicméně je třeba podotknout, že se po dlouhých letech jedná o konečně efektivní řešení způsobu ochrany před dluhovou pastí dlužníků.

Kolik vás bude úvěr stát?

Celkové náklady na spotřebitelský úvěr u vybraných bankovních a nebankovních společností, včetně porovnání s loňským rokem, uvádíme v následujících tabulkách. Spotřebitelský úvěr má tyto parametry: výše úvěru (vypůjčená částka) činí 30 000 korun, doba splácení je dva roky (pokud společnost tento časový úsek neumožňuje, volíme nejpodobnější z nabídky). Spotřebitelský úvěr není zajištěn ručením a nejsou k němu uzavřeny doplňkové služby (například pojištění schopnosti splácet).

banka
název produktu
doba splácení
roční úroková sazba
RPSN
měsíční splátka
celková výše vrácené částky (r. 2019)
celková výše vrácené částky (r. 2018)
Air Bank Půjčka 2 roky 1 měsíc 6,90 % 7,13 % 1308 Kč 32 228 Kč 32 228 Kč
Česká spořitelna Půjčka 2 roky 4,90 % 6,10 % 1316 Kč 31 880 Kč 32 276 Kč
ČSOB Půjčka na cokoliv 2 roky 12,90 % 13,70 % 1425 Kč 34 200 Kč neuvedeno
Equa bank Minutová půjčka 2 roky 9,90 % 10,36 % 1383 Kč 33 192 Kč 33 864 Kč
Komerční banka Osobní půjčka (Osobní úvěr) 2 roky 7,90 % 8,20 % 1410 Kč 32 433 Kč 32 316 Kč
mBank mPůjčka Plus 2 roky 9,90 % 10,36 % 1383 Kč 33 191 Kč 33 191 Kč
MONETA Money Bank Expres půjčka 2 roky 6,90 % 7,10 % 1342 Kč 32 204 Kč 32 204 Kč
Raiffeisenbank Rychlá půjčka 2 roky 9,99 % 10,68 % 1413 Kč 33 240 Kč neuvedeno
UniCredit Bank PRESTO Půjčka 2 roky 8,90 % 9,30 % 1438 Kč 34 502 Kč 34 781 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 19. 11. 2019 (v případě loňského roku pak k datu 15. 11. 2018) a jsou čerpány z webových stránek jednotlivých subjektů. Přehled nezohledňuje veškeré faktory ovlivňující koncovou výši vrácené částky či individuální nastavení dané finanční služby - pro získání podrobných informací o detailu nabídky je třeba vždy prostudovat související obchodní podmínky nebo kontaktovat příslušnou společnost.
nebankovní společnost
název produktu
doba splácení
roční úroková sazba
RPSN
měsíční splátka
celková výše vrácené částky (r. 2019)
celková výše vrácené částky (r. 2018)
COFIDIS Půjčka pro jednotlivce 2 roky 10,10 % 10,58 % 1386 Kč 33 264 Kč 33 264 Kč
Credit Easy Easy půjčka 1 rok 22,00 % 45,94 % 3050 Kč 36 600 Kč -
Fair Credit Fajn půjčka 80 týdnů 20,74 % 163,22 % 728 Kč / týden 58 200 Kč -
Home Credit Půjčka 1 rok 14,88 % 15,94 % variabilně 32 418 Kč 32 418 Kč
Provident Financial Půjčka Provident 2 roky 8,29 % 33,18 % 1662 Kč 39 888 Kč 38 772 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 19. 11. 2019 (v případě loňského roku pak k datu 15. 11. 2018) a jsou čerpány z webových stránek jednotlivých subjektů. Přehled nezohledňuje veškeré faktory ovlivňující koncovou výši vrácené částky či individuální nastavení dané finanční služby - pro získání podrobných informací o detailu nabídky je třeba vždy prostudovat související obchodní podmínky nebo kontaktovat příslušnou společnost.


Přihlásit