Jak testujeme parní podlahové čističe

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • čištění: 50 %
  • odolnost vůči zanesení: 25 %
  • obsluha: 25 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě limitovalo bezpečnostní riziko známku za obsluhu, nedostatečná odolnost limitovala celkové hodnocení.

Čištění

Pět druhů zašpinění (zaschlá káva, hořčice, zaschlý malinový džem, šlápoty od bláta a mýdlové usazeniny) jsme čistili testovanými modely z tvrdých a keramických podlah za pomoci jejich hlavní (velké) hubice v souladu s normou IEC 62885-6.

Přístroje jsme nechali nejprve 15 vteřin napařovat bez mopu (textilie), 15 vteřin s mopem. Poté jsme rychlostí 0,5 m/s stírali špínu. Pokud měl přístroj spoušť na páru, během stírání jsme ji používali. Zkoušku čištění velkou hubcí jsme prováděli dvakrát s každým modelem, pokud se výsledky významně lišily, prováděla se zkouška po třetí.

Tři experti vyhodnocovali výsledky čistění po jednom a pěti dvojtazích (tam a zpět). Nechali jsme také spočítat, kolik tahů je potřeba k dokonalému vyčištění testovací skvrny.

Pokud přístroje měly malou hubici, testovali jsme ji na keramickém povrchu. V případě, že součástí přístroje byl speciální nástroj na čištění škvír (rovná proudová hubice nebo zahnutá tryska) testovali jsme jej také. Jako testovací škvíra sloužil prostor z PTFE o velikosti 4 x 5 x 600 mm, který jsme zanesli tukem. Po 15s napařování jsme se s hubicí (tryskou) pohybovali podél škvíry, dokud se ji nepodařilo vyčistit. Zkoušku jsme provedli dvakrát, v případě výrazného rozdílu jsme ji nechali podruhé zopakovat. Vyhodnocovali jsme každou minutu délku vyčištěného prostoru, a také celkovou dobu potřebnou pro úplné čištění.

Přístroje vybavené příslušenstvím k čištění oken jsme testovali na okenních tabulkách znečistěných tukem v zóně široké 30 cm. Po 15s napařování jsme se pohybovali rychlostí 5 cm za vteřinu po skle, mezi jednotlivými tahy jsme nástavec očistili/osušili. Zkoušku jsme prováděli dvakrát, pokud byly výsledky významně odlišné, ještě jednou jsme ji zopakovali. Vyhodnocovali jsme počet tahů potřebných k dosažení perfektní čistoty a výsledek čištění (stopy po vodě/přípravku.

Odolnost proti zanesení

Test odolnosti zanesení probíhal v souladu s normou IEC 60734. Přístroje jsme testovali na maximální parní výkon, maximální teplotu a se standardní (velkou) podlahovou hubicí. Konec zkoušky po 252 hodinách (parní čističe) či po 156 hodinách (parní mopy), při poklesu výdeje páry pod 20 g/min (i po vyčištění), při úniku vody více než 10 % celkové spotřeby vody nebo při jakékoli technické poruše/anomálii.

Čištění (odvápňování) jsme prováděli podle instrukcí od výrobce v návodu k použití. Pokud výrobce frekvenci čištění nespecifikuje, čistili jsme přístroje pouze za situací, že výdej páry klesl o 50 % v porovnání s výdejem na počátku nebo výdej páry klesl po 20 g/min.

Schéma napařování: 3 min nahřívání + 2 h a 15 min (střídání 10 s napařování a 15 s v klidu) + 45 min chladnutí – to celé stále dokola, až do splnění 252, respektive 156 hodin (čištiče, mopy).

V případě jednokomorového modelu bylo schéma obdobné: 4 min naplnění bojleru + 15 min nahřívání bojleru + napařování dokud se nádrž nevyprázdní (10 s napařování a 15 s v klidu) + 45 min chladnutí - to celé dokola, až do splnění 252/156 hodin.

Obsluha

V hodnocení komfortu a uživatelské přívětivosti jsme zohlednili pochopitelnost a zpracování návodu k použití, snadnost složení a rozložení přístroje, ergonomii úchopu, kontrolky, indikátory a ovládače. Součástí bylo také praktické použití při čištění tvrdé podlahy (velkou hubicí), malou hubicí, při čištění kuchyně a koupelny a oken. Zahrnuli jsme sem také údržbu přístrojů, jejich skladování a v neposlední řadě riziko popálení.

Přihlásit