Testy potravin s obsahem rajčat odhalily škodlivé mykotoxiny

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 20.11.2019   

Belgické testy odhalily obsah mykotoxinů v rajčatových produktech. Vyhnout se jim lze správným skladováním a nakupováním zejména základních potravin.

Mykotoxiny jsou látky vznikající jako produkt metabolismu různých druhů plísní. Jsou okem neviditelné a mohou vyvolávat řadu zdravotních potíží. Nemají zápach, chuť ani barvu. Mohou se vyskytovat v mnoha surovinách, jako jsou obiloviny (pšenice, rýže, kukuřice), koření, zelenina, ořechy, čerstvé a sušené ovoce, mléko nebo kávová zrna. Průmyslové zpracování mykotoxiny neničí, a mohou se vyskytovat i ve zpracovaných produktech, například v chlebu, těstovinách, džusech, vínech, rajských omáčkách nebo zavařeninách).

Mohou být rovněž v mase i mléce dobytka krmeného kontaminovaným krmivem. Ač jsou mykotoxiny považovány za problém zejména třetího světa nebo exotických zemí s teplým a vlhkým klimatem, vyskytují se také u nás. Stačí sklidit úrodu po vydatnějších deštích nebo ji špatně uskladnit na nevětraném a nedostatečně vyčištěném místě. Jelikož plísně potřebují ke svému vývoji teplo a vlhkost, změny klimatu jim mohou prospívat.

Mykotoxinů je celá řada. Přítomnost některých z nich v potravinách je regulována normami Evropské unie. Belgická spotřebitelská organizace Test-Achats provedla test rajčatových omáček, v němž byly v 7 z 25 vzorků objeveny mykotoxiny, ve dvou případech ve velmi vysokém množství. Inkriminovanými látkami byly alternariol a alternariol-ME, které nejsou regulovány evropskou legislativou. Na popud Test-Achats se problémem začaly zabývat belgické úřady a následně příslušné orgány EU. Brzy má být vydáno unijní doporučení ve věci dosud neregulovaných druhů mykotoxinů, které stanoví orientační hodnoty jejich maximální přípustné koncentrace pro různé kategorie potravin včetně produktů z rajčat. Evropský úřad pro bezpečnost potravin díky tomu bude mociprovádět příslušné kontroly a zasahovat v případech překročení maximálního povoleného množství.

Samotný spotřebitel se mykotoxinům v potravinových výrobcích může vyhnout pouze tak, že se zaměří na kvalitní místní a čerstvé potraviny a bude je zpracovávat až ve vlastních kuchyni. Je třeba potraviny správně skladovat, dodržovat doporučené podmínky jejich uchování a řídit se informacemi na balení a doporučeními odborníků.

Přihlásit