Podnět inspektorátu práce ve věci porušení povinnosti zaměstnavatele nenarušovat soukromí zaměstnance

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Jste pod drobnohledem svého zaměstnavatele mnohem více, než požaduje charakter vaší práce? Narušuje zaměstnavatel výslovně vaše soukromí? Můžete se bránit.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor může využít zaměstnanec, kterému zaměstnavatel na pracovišti narušuje soukromí. Na rozdíl od případů, které upravuje zákon o ochraně osobních údajů, lze tento vzor použít i v případech, kdy sledování nebo narušování soukromí nenaplňuje podmínky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů (např. v případech, kdy při sledování kamerou není pořizován záznam, v případech, kdy zaměstnavatel jednorázově čte zaměstnancovu elektronickou poštu apod.)

 

Jak tento vzor použít?

Ochranu soukromí upravuje řada právních předpisů. Pro ochranu soukromí zaměstnanců na pracovišti je důležitý především § 316 odst. 2 zákoníku práce. Tento paragraf doslova říká:

„Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.“

Narušování soukromí je tedy nezákonné ve všech uvedených případech, pokud pro to nejsou závažné důvody spočívající v povaze činnosti zaměstnavatele.

Přesnější pojmenování toho, co je zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele, budou muset v budoucnu provést soudy. Bude se ale jednat především o činnosti, u nichž je nutné chránit informace (ochrana obchodního tajemství, činnosti pracující s různými stupni utajování a zvláštních režimů, povinnost mlčenlivosti atd.), případně o činnosti, kde je sledování zaměstnanců nutné pro ochranu zdraví osob (např. nebezpečné tovární provozy apod.). Ve všech těchto případech ale musí být narušování soukromí vždy přiměřené rizikům. Pokud tedy někdo například pracuje v nebezpečném továrním provozu, tak může být v souladu se zákonem monitorování výrobní haly kamerami, ale už nejspíš nebude důvod, aby zaměstnavatel monitoroval i šatny zaměstnanců nebo dokonce odposlouchával zaměstnancům telefon.

I v případech, kdy je zaměstnanec oprávněn do soukromí zaměstnance zasáhnout, musí jej o tomto zásahu a o jeho rozsahu informovat.

Nad dodržováním ustanovení zákoníku práce dohlíží Státní úřad inspekce práce (Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava). Zaměstnanec se může se svým podnětem obrátit na oblastní inspektoráty práce, které sídlí v jednotlivých krajích. Kontakty na jednotlivé inspektoráty lze získat na stránkách Státního úřadu inspekce práce www.suip.cz. Lze rovněž využít podání elektronickou formou na adresu epodatelna@suip.cz. Příslušné oblastní inspektoráty provozují i osobní poradny, kde lze daný problém zkonzultovat.Přihlásit