Francouzi stanovili jasná pravidla pro elektrické koloběžky

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 8.11.2019   

Zásady používání elektrických koloběžek, segwayů a dalších elektrických vozítek se staly součástí pravidel silničního provozu ve Francii. Jejich porušení bude trestáno vysokými pokutami.

Nový dokument podle francouzské spotřebitelské organizace Que Choisir již vešel v platnost a vztahuje se rovněž na elektrické skateboardy, gyropody nebo hoverboardy, které patří do nově definované kategorie motorizovaných prostředků pro osobní přepravu. Maximální konstrukční rychlost vozítek nesmí přesahovat 25 km/h a musí být vybavena předními a zadními světly, odrazkami, brzdou a klaksonem.

Dolní věková hranice řidiče byla stanovena na 12 let. Vozítka jsou určena pouze pro jednu osobu, například na elektrické koloběžce se nesmí vézt dva lidé. Řidič nemá povinnost nosit helmu při jízdě v obci, ale text pravidel ji důrazně doporučuje. Za jízdy se nesmí používat sluchátka ani helma s audiosystémem.

Elektrická vozítka nesmí jezdit po chodníku. Je-li k dispozici pruh nebo stezka pro cyklisty, musí se pohybovat po nich. V ostatních případech smí použít vozovku komunikací s maximální povolenou rychlostí 50 km/h, což bývají ulice a silnice v rámci obcí.

Mimo obce vozítka nesmí jezdit po silnici a jejich provoz je tak omezen pouze na turistické cesty podél nich nebo na cyklostezky. Z tohoto pravidla lze za jistých podmínek činit místní výjimky, pokud to úřady uznají za vhodné, a to v omezeném měřítku. Starostové budou po schválení dalšího legislativního dokumentu brzy moct upravovat pravidla pro provoz vozítek na území spravovaném obcí nebo jejich parkování na chodnících. Budou také oprávněni uzavírat dohody o používání sdílených placených vozítek (např. Lime, Bolt, Bird), omezovat jejich počet, určovat hranice území jejich provozu nebo parkovací místa.

Mimo obec musí řidič povinně nosit helmu a reflexní vestu nebo výrazné reflexní prvky na oblečení při jízdě za snížené viditelnosti, například v noci nebo v mlze.

Při porušení pravidel provozu motorizovaných prostředků pro osobní přepravu se pokuty pohybují v rozmezí 35–1500 eur podle závažnosti provinění. Například nedodržení pravidel provozu je trestáno 35 eury, jízda po chodníku 135 eury a za řízení vozítka umožňující rychlost vyšší než 25 km/h se platí 1500 eur.

Přihlásit