Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Jestliže zaměstnanec nastoupil do nového zaměstnání a není spokojený s pracovními podmínkami (např. s výší mzdy, místem výkonu práce, druhem práce, kolektivem apod.), může poměrně snadno ze zaměstnání odejít.
V případě, že uzavřel dohodu o zkušební době, je totiž možné snadno zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Zkušební doba většinou bývá sjednána v samotné pracovní smlouvě.

 

Kdy je tento vzor vhodný?

Základním předpokladem zrušení pracovního poměru ve zkušební době je platné sjednání zkušební doby, která nesmí být delší než tři měsíce (šest měsíců u vedoucích zaměstnanců) po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do prácea není ji možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl (zaměstnanec nastoupil do práce).

O dobu celodenních překážek v práci a celodenní dovolené, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje. Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná.

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Důvod nemusí uvádět. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době lze i proti vůli zaměstnavatele. Zaměstnanci nenáleží odstupné.

Jak tento vzor využít?

Oznámení o zrušení pracovního poměru je nutné druhému účastníku doručit v písemné formě. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Pokud tedy ve zrušení neuvedete určité datum, ke kterému má pracovní poměr skončit, pak pracovní poměr skončí okamžikem doručení zaměstnavateli. Doručením se rozumí její převzetí zaměstnavatelem, a to nejčastěji nadřízeným zaměstnancem, či podatelnou zaměstnavatele apod. Oznámení o zrušení pracovního poměru lze doručit i poštou.

Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době je nutné učinit písemně, jinak je neplatné. Oznámení musí být učiněno nejpozději do uplynutí zkušební doby, jinak je zrušení pracovního poměru ve zkušební době neplatné.Přihlásit