Obchodní podmínky FlixBusu omezují práva spotřebitelů

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 24.10.2019   

Podle rozhodnutí rakouského soudu se přepravce FlixBus ve svých obchodních, rezervačních a přepravních podmínkách dopouští porušení zákona o ochraně spotřebitelů.

Rakouská spotřebitelská organizace VKI prověřila zákaznické podmínky společnosti FlixMobility GmbH provozující autobusovou dopravu pod značkou FlixBus v 29 zemích. Bylo zjištěno, že ve 30 bodech jsou omezována práva spotřebitelů. VKI se proto obrátila na vídeňský obchodní soud (HG), který dal našim kolegům za pravdu.

K hlavním problémům patří odpovědnost za ztrátu zavazadla, změna rezervace míst nebo zákaz nástupu a výstupu jinde než v koncových bodech zakoupené trasy. Všechny stanovy platí i pro území České republiky.

Na jízdenkách Flixbusu je vždy uvedeno místo odjezdu a cílová zastávka. Přepravní podmínky nepřipouštějí pozdější nástup ani dřívější výstup z autobusu, ani když jsou na trase mezizastávky. Jak ale uvádí soud, pokud cestující z vlastního rozhodnutí využije pouze část předem zaplacené služby, nezpůsobuje tím jejímu poskytovateli žádnou ztrátu ani újmu. Podmínka proto výrazně a bezdůvodně omezuje zákazníky.

FlixBus vylučuje svou odpovědnost za záměnu či krádež zavazadel, které nejsou způsobeny nehodou autobusu, úmyslem nebo hrubou nedbalostí dopravce. Soud nicméně připomněl, že přeprava zavazadel patří k základním službám společnosti. Některá  zavazadla jsou uložena v odděleném zavazadlovém prostoru, cestující je nemohou mít neustále na očích ani zabránit třetím stranám, aby je náhodně nebo úmyslně odnesly. Podnikatel podle soudu nemůže odmítnout svou odpovědnost za plnění základního smluvního závazku, jakým přeprava zavazadel je.

Podmínky umožňují společnosti z provozních a bezpečnostně technických důvodů změnit obsazení sedadel. Cestující, kteří jedou spolu a rezervují si místa vedle sebe, mohou dostat přidělená místa ve stejné kategorii, ale úplně jinde ve voze, aniž by jim byl vrácen místenkový poplatek. Podle Beate Gelbmann, vedoucí oddělení soudních sporů VKI, tak může být oddělen i rodič od dítěte.

Další problematická ustanovení se vztahují na jednostranné právo FlixBusu změnit cenu přepravy, poplatky za další zavazadla nebo omezení společného nákupu jízdenek během cenových akcí na pouhé tři. Rozsudek vídeňského obchodního soudu zatím nenabyl právní moci.

Přihlásit