Jak na výběr kroužků pro školáky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 11/2019

Nejen na začátku nového školního roku řada z vás vybírá kroužky či jiné mimoškolní aktivity pro své děti. V nabídce najdete kroužky sportovní, výtvarné, taneční, dramatické, přírodovědecké, technické, turistické či vědecké. Pokud dosud nemáte zkušenosti ani recenze od příbuzných či známých, vybíráte zpravidla jen podle toho, co se dočtete na webových stránkách či v letáku poskytovatele kroužku.

Jak vybírat zájmové aktivity

Chcete přihlásit svou ratolest do kroužku a nejste si jistí, zda bude pro dítě vhodný, ať už vzhledem k jeho věku, či svou obsahovou náplní? Zkušení poskytovatelé těchto mimoškolních činností mají u jednotlivých kroužků uvedenou obsahovou náplň i popis aktivit, včetně toho, zda budou děti chodit do terénu, na exkurze či výlety, nebo zda se budou účastnit soustředění a soutěží. Nezbytnými informacemi bývají rovněž údaje o tom, pro koho je kroužek určen, a to buď podle věku, nebo třídy, kterou dítě navštěvuje, dále počet lekcí za pololetí, jejich délka a popis nahrazování v případě prázdnin či státních svátků.

Pokud si ani po přečtení podrobností nejste zcela jistí, že je kroužek pro dítě vhodný, zkuste se zeptat poskytovatele, zda nabízí možnost využít zkušební či ukázkovou hodinu. Někteří poskytovatelé totiž nabízejí například i možnost bezplatně se odhlásit do začátku druhé lekce s vrácením takzvaného kroužkovného.

Co dalšího kromě ceny, času a místa, kde bude kroužek probíhat, je potřebné vědět? Neváhejte se zeptat na pomůcky či sportovní potřeby, které bude dítě muset nosit s sebou. Někdy mohou být v ceně, jindy ovšem budete muset vše potřebné nakoupit a cena kroužku se tím pro vás může podstatně zvýšit. Někteří poskytovatelé kroužků uvádějí i jméno lektora, který ho povede.

K prostudování vám určitě doporučujeme bližší popis či obchodní podmínky (jsou-li k dispozici), jež by měly obsahovat následující údaje:

  •  identifikační údaje poskytovatele kroužku,
  •  informace o poskytovaných službách – jedná se zpravidla o provozování zájmové a vzdělávací činnosti dětí, pořádání sportovních a kulturních akcí, vzdělávacích pobytů pro děti a podobně,
  •  vznik smluvního vztahu – zpravidla doručením vyplněné přihlášky v papírové podobě či e-mailem nebo provedením registrace na webových stránkách poskytovatele,
  •  způsob úhrady – obvykle je možné předem zaplatit za pololetí,
  •  postup v případě, že se dítě nemůže kroužku účastnit, případně v něm nemůže pokračovat,
  •  postup při zrušení poskytovatelem, například z důvodu nedostatečného počtu přihlášených dětí,
  •  storno podmínky – výše bývá stanovena podle počtu uskutečněných hodin a fixních nákladů těchto aktivit,
  •  ukončení smluvního vztahu,
  •  pojištění a jeho rozsah,
  •  zásady zpracování osobních údajů.

Poskytovatelé často kromě provozování zájmového kroužku nabízejí dětem i další aktivity v průběhu celého roku. Jedná se například o příměstské a pobytové tábory nebo víkendové akce.

Kdo kroužky organizuje

Kroužky často zajišťují samotné školy prostřednictvím svých pedagogů. Činnost tak probíhá v učebnách či tělocvičnách školy s pedagogy, které dítě může poznat ve škole. Obvykle bývá stanoven minimální počet účastníků.

Na školách se dále konají kroužky pořádané externími subjekty. V takovém případě škola pouze propůjčí prostory, takže smluvní vztah uzavíráte přímo s poskytovatelem kroužku. Děti si lektor převezme v předem dohodnutém čase na stanoveném místě a výuka probíhá v určené učebně školy.

Mezi poskytovatele kroužků působící na školách po celé České republice patří například Kroužky, o.p.s, Věda nás baví, o.p.s, Veselá věda, z.ú., a další. Tito poskytovatelé nabízejí kromě kroužků také pořádání příměstských a pobytových táborů, ale i různé jiné akce v průběhu školního roku.

V řadě měst po celé České republice působí již řadu let domy dětí a mládeže. Nabízejí velké množství kroužků, ateliérů a oddílů pro všechny věkové kategorie. Kromě toho pořádají také příměstské či pobytové tábory a různé druhy akcí pro veřejnost, oslavy svátků, dílničky a podobně.


Přihlásit