Stanovení lhůty u smlouvy s nespecifikovaným termínem dodání

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Objednali jste zboží, v objednávce ale byla doba jeho dodání dohodnuta jen orientačně nebo vůbec ne a dodavatel se k dodání zboží nemá? Pak pro vás bude využitelný následující dvoudílný vzor, kterým zákazník nejprve nad rámec svých povinností stanovuje dodavateli novou přiměřenou lhůtu k plnění a následně odstupuje od uzavřené smlouvy.

Jak tento vzor použít?

Po uzavření kupní smlouvy platí, že dodavatel je povinen odevzdat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Kupující je zase povinen zboží převzít a zaplatit za ně kupní cenu. Lhůta přiměřená okolnostem k dodání zboží v případě, kdy není dohodnutý pevný termín dodání, není žádným předpisem pevně upravena. Dodací doba by pak měla záviset objektivně jednak na typu zboží, jeho dostupnosti na trhu, způsobu uzavření smlouvy, cenové nabídce, ale i na očekávání zákazníka při uzavření smlouvy na základě informací, které si strany před uzavřením smlouvy vyměnily. Vodítkem může být pochopitelně i lhůta sjednaná jako orientační. V případě, že přiměřená lhůta k dodání zboží uplyne, má spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit.Přihlásit