Test citrusových kůr 2019

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2019

Jak poznáme, že se blíží Vánoce? Jasným signálem jsou čokoládové figurky v obchodech a televizní reklamy. V naší redakci na jejich příchod upozorňují častější dotazy na bezpečnost citrónové kůry. Obvykle vás zajímá, zda k pečení používat bio citróny a zda někdo hlídá pesticidy v kandované citrusové kůře. Letos jsme se rozhodli na tyto dotazy odpovědět samostatným testem. Laboratorní výsledky překvapily i nás samotné.

Před Vánoci jsme se rozhodli zodpovědět v testu citrusové kůry několik často se opakujících spotřebitelských otázek: je nutné do pečení používat kůru z biocitronů? A kontroluje se obsah pesticidů v kandované citrusové kůře?

Nakoupili jsme celkem 20 vzorků různých typů citrusové kůry. Své zastoupení v testu měla kůra sušená, kandovaná i čerstvá. Zajímal nás především obsah pozůstatků pesticidů, tzv. reziduí. Laboratoř prověřila přítomnost více než 240 pesticidních látek, které by se daly v citrusech očekávat. Hodnotili jsme, zda nalezená množství odpovídají předepsaným limitům a také jsme zohlednili, kolik reziduí najednou kůra ukrývala.

S nejčistším štítem prošly kandované kůry. Většinou jsme v nich žádnou nechtěnou chemii neobjevili. O sušených kůrách a čerstvých citronech totéž říct nemůžeme. U nich jsme žádný zcela čistý vzorek nenašli a bohužel to platí i pro čerstvé citrony z bioprodukce.  Naštěstí se hladiny pesticidů pohybovaly pod povolenými hranicemi a potíže jsme viděli spíš v nálezech vícera látek najednou.

Čerstvé citrony jsme navíc podrobili zajímavému pokusu. Na vzorku ovoce, u kterého jsme zjistili největší pesticidovou zátěž, jsme vyzkoušeli, zda je možné chemii z kůry umýt. Citrony jsme nechali 15 minut vylouhovat ve zředěném octovém nálevu a poté jsme obsah pesticidů změřili znovu. Podle očekávání omytí příliš nefungovalo, přesněji řečeno dokázalo množství látek v kůře snížit jen o polovinu.


kandované kůry (porovnat)

sušené kůry (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Citrusové kůry (14 výrobků)
poslední aktualizace: 31.10.2019


Přihlásit