Jak testujeme žehličky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení – napařovací žehličky.

 • žehlení s napařováním: 20 %
 • výdej páry: 5 %
 • odolnost vůči zanesení: 40 %
 • odolnost žehlicí plochy: 5 %
 • obsluha: 30 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení – parní stanice.

 • žehlení s napařováním: 19 %
 • výdej páry: 4,8 %
 • výdrž bojleru: 4,8 %
 • odolnost vůči zanesení: 38 %
 • odolnost žehlicí plochy: 4,8 %
 • obsluha: 28,6 %

Limity hodnocení

Některá hodnocení mohou být limitována.

Žehlení s napařováním

Laboratorní zkouška probíhala podle ČSN EN 60311 v místnosti se stálou vlhkostí i teplotou. Jako testovací vzorky nám posloužily 3 druhy látky: polyester/bavlna, 100% bavlna a džínovina. Nejprve jsme textilie standardizovaným postupem pomačkali a následně nastavili termostat u polyesteru na střední teplotu, u bavlny na vysokou teplotu a v případě džínoviny na maximální teplotu. Zároveň jsme použili funkci napařování.

Žehličky jsme uchytili do speciálního držáku, který jimi po látce posouval (vždy identickým způsobem). Každý přístroj vyžehlil celkem devět pruhů látky (tři od každého materiálu). Účinnost žehlení poté hodnotili tři proškolení experti pomocí šestibodové škály. Jejich hodnocení se nemohlo rozcházet více než o jeden bod – v opačném případě došlo k opětovnému posouzení.

Výdej páry

Intenzita napařování a intenzita úniku vody byla měřena podle ČSN EN 60311. Během zkoušky jsme nastavili termostat na středovou i maximální teplotu a naplnili zásobník vodou. Žehličku jsme nejprve zvážili a potom začali s napařováním. Na konci zkoušky jsme žehličku převážili a pomocí principu váhového rozdílu zjišťovali množství odpařené vody.

Odolnost vůči zanesení

Laboratorní zkouška probíhala podle ČSN EN 60311. Po dobu 252 hodin byly žehličky uchyceny do speciálních ramen, která s nimi zcela identicky manipulovala. Teplotu i napařování jsme nastavili na maximum. Žehličky následně absolvovaly velké množství žehlicích i napařovacích cyklů (odpovídajících dvěma letům běžného používání), během kterých byla přístrojům automaticky doplňována odpařená voda.

Ve 12hodinových intervalech jsme potom u všech modelů pravidelně zjišťovali, kolik odpařily vody, jestli u nich nedochází k úniku vody a zda jsou plně funkční. K čištění docházelo vždy, pokud se rozsvítila čistící kontrolka nebo poklesla produkce páry pod stanovený limit (5g/min pro žehličky a 20g/min pro parní stanice).

K předčasnému ukončení zátěžového testu mohlo dojít z následujících důvodů:

 • zaznamenání jakékoliv technické závady (např. přestala hřát žehlicí plocha)
 • pokles produkce páry pod stanovený limit (5g/min pro žehličky a 20g/min pro parní stanice) během dvou po sobě jdoucích 12hodinových cyklech
 • pokles produkce páry pod stanovený limit (5g/min pro žehličky a 20g/min pro parní stanice) v cyklu následujícím po čištění
 • při úniku vody větším než 10 % z celkové spotřeby vody

Odolnost žehlicí plochy

Zkouška se prováděla až poté, kdy přístroje prošly testem odolnosti proti zanesení. Použity byly tři materiály rozdílné tvrdosti: suchá, mokrá houbička na nádobí a drátěnka. Stopy poškrábání následně hodnotili tři proškolení experti, kteří je známkovali na šestibodové škále.

Obsluha

Na hodnocení se podíleli tři odborníci, kteří u každé žehličky hodnotili 14 kritérií. Součástí zkoušek obsluhy tak bylo třeba hodnocení návodu, měření doby nutné pro zahřátí a výdej páry, posouzení praktičnosti a účelnosti ovládacích prvků (nastavení termostatu, množství vydávané páry, použití vodní trysky), posouzení obtížnosti doplňování a vylévání vody, dále zhodnocení manipulace s elektrickým kabelem (u parních stanic i s parní hadicí), komfortu žehlení (úchop a skluz), rizika popálení, čištění a odvápnění a v neposlední řadě také jednoduchosti skladování.

Přihlásit