Jak testujeme meruňkové zavařeniny

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah ovoce: 45 %
  • refraktometrická sušina: 15 %
  • senzorické hodnocení: 30 %
  • obal a deklarace: 10 %

Celkové hodnocení bylo limitováno nedodržením deklarovaného ovocného podílu.

Stanovení ovocného podílu bylo provedeno výpočtem na základě srovnání tabelovaných dat referenčního materiálu AIJN (Association of the Industry of Juices and Nectars) pro autentické šťávy a pyré s naměřenými hodnotami vybraných markerů (minerálních látek, sorbitolu, organických kyselin a formolového čísla). Analýzou přítomnosti floridzinu jsme ověřili, zda výrobky obsahují jablečnou surovinu.

Stanovení refraktometrické (rozpustné) sušiny bylo provedeno refraktometricky. Pro analýzu cukrů jsme použili metodu vysokovýkonné kapalinové chromatografie s refraktometrickou detekcí.  

Senzorické hodnocení provedlo 10 hodnotitelů. Známkami podle školní stupnice byly hodnoceny intenzita oranžové barvy, příjemnost konzistence, intenzita meruňkové chuti a vůně, příjemnost chuti a celkový dojem.

Při hodnocení obalu a deklarace jsme na základě naměřených hodnot ověřili správnost deklarovaného ovocného podílu, refraktometrické sušiny a množství cukrů. Dále jsme sledovali, zda seznam složek deklaruje použití vybraných surovin: glukózo-fruktózového sirupu, ovocných šťáv coby sladidla a zahušťovadel.

Přihlásit